Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Boğaziçi Journal: Review of Social, Economic and Administrative Studies

Yıl 2008 , Cilt 22 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Understanding the prejudices in order to improve the image of turkey: a qualitative study on the prejudices of italians about turkey

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Bahçeşehir University1
Görüntülenme :
521
DOI :
Özet Türkçe :

Several studies have indicated that country image has an affect on the forces contributing to the development of the country in question. Prejudices, which are formed over time, are also thought to influence people's decisions related to visiting a country, buying its products or evaluating its people. That is why, in order to implement a successful country image management strategy, it is worthwhile to investigate and attempt to overcome those prejudices. This study explores how prejudices affect Turkey's image, and makes suggestions on how to change these prejudices. Acknowledging that the image of a specific nation differs from country to country, this study is based on one example, namely Italy. Using the focus group technique, Italians living in Turkey were asked about the prejudices they had had about Turkey before directly experiencing it and about whether or not those prejudices had affected their perception after their experience. The prejudice and image themes derived from the content analysis are examined and contrasted using the eight meta-themes developed. The study confirms that prejudices occur because of incomplete information either as a result of personal disinterest or biased information acquired from different sources. Young people rely more on the opinions of peers whereas with age, the impact of media increases. The findings of the study suggest that direct contact with Turkey and its people prove to be successful in changing the prejudices and improving the image of Turkey. Therefore, academic, commercial and tourism related interactions need to be fostered between Italy and Turkey. Especially, student exchange programs targeted at young people and activities underlining the status and rights of women in Turkey have to be developed, and the secularism of the state has to be emphasized in order to change prejudices and improve the image of Turkey.

Özet İngilizce :

Yapılan araştırmalar ülke imajının, söz konusu ülkenin gelişiminde rol oynayan çeşitli faktörler üzerinde etkili olduğunu ortaya koymaktadır. Zaman süreçlerinde oluşan önyargılar ise, ülkelerin algılarının şekillenmesine katkıda bulunmakta ve ülkenin ziyaret edilmesi, ürünlerinin alınması veya insanlarının değerlendirmesinde rol oynamaktadırlar. Başarılı bir ülke imaj yönetim stratejisi uygulayabilmek için, ülke imajına etki eden bu önyargıların anlaşılması ve olumlu yönde değiştirilmek üzere çalışılması önem kazanmaktadır. Bu çalışma, önyargıların Türkiye imajını nasıl etkilediğini irdelemeyi amaçlamakta ve bu önyargıları bertaraf etmek için öneriler ortaya koymaktadır. Bir ülkenin imajının, incelemenin yapıldığı ülkeye göre farklılıklar gösterdiği gerçeğinden yola çıkarak, bu çalışma tek bir örnek, İtalya üzerine yoğunlaşmaktadır. Odak grup tekniği kullanılarak, Türkiye'de yaşamakta olan İtalyanlar'a Türkiye'ye gelmeden önceki önyargıları sorulmuş, bu önyargıların Türkiye algılarını etkileyip etkilemediği ve Türkiye'deki deneyimleri neticesinde değişip değişmediği irdelenmiştir. Ortaya çıkan önyargı ve imaj konuları, yapılan içerik analizi sonucunda belirlenen sekiz meta başlık altında toplanarak incelenmiş ve karşılaştırılmıştır. Katılımcılar, özellikle bireylerin bizzat derinlemesine araştırma yapmadıkları durumlarda, yanlı kaynakların yönlendirmesi bazen de bilgi eksikliği sebebi ile oluşan önyargıların ülke imajı üzerinde etkili olduğunu ifade etmişlerdir. Gençler daha çok arkadaş çevresinden edindikleri bilgiler ışığında ülke imajını şekillendirirken, yaş ilerledikçe medyanın etkisi artmaktadır. Çalışma, bir ülke ve o ülkenin insanları ile doğrudan ilişkinin önyargıları değiştirmede etkili olduğuna ve Türkiye örneğinde de algıyı olumlu yönde geliştirdiğine işaret etmektedir. Bu sebeple akademik, ticari ve turizm alanındaki işbirliklerinin artması Türkiye'nin İtalya'da daha iyi tanınarak, önyargıların bertaraf edilmesine katkı sağlayacaktır. Özellikle gençlerin Türkiye'yi tanımasına yönelik değişim programlarının, Türk kadınların konumu ve haklarının, aynı zamanda laik sistemin vurgulanmasının, Türkiye ile ilgili önyargıları değiştirmek ve imajını olumlu yönde etkilemek amacı ile etkili olacağı ifade edilmektedir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :