Cilt: 2 Sayı : 3
Aydın İli Yatırımcı Profilinin Yıllar İtibariyle Gelişiminin Türkiye Genel Yatırımcı Profilinin Gelişimiyle Karşılaştırılması
The Comparision The Development Of Investor Profile In Aydın Province With The Development Of General Investor Profile In Turkey, As The Years
Yasemin Coşkun KADERLİ,Umut Tolga GÜMÜŞ

1.4K 129

Sermaye piyasasındaki en önemli unsurlardan biri, sermaye piyasası enstrümanlarına yatırım yapan yatırımcılardır. Bu yatırımcıların profili ve yatırımcı profilinde yaşanan zaman içindeki değişimler büyük önem taşımaktadır. Çünkü, yatırımcı sayısının ve kalitesinin artması, sermaye piyasasının gelişimini büyük ölçüde etkilemektedir. Bu nedenle, yatırımcı profilinde yaşanan olumlu değişmeler, sermaye piyasasını da olumlu etkileyecektir. Çalışmanın amacı, Aydın ili yatırımcı profilinin yıllar itibariyle gelişiminin genel yatırımcı profilinin gelişimiyle karşılaştırılmasıdır. Bu amaçla, Aydın ili ve Genel yatırımcı profili istatistiklerinde yıllar itibariyle yaşanan değişmeler analiz edilmiş ve elde edilen sonuçlar yorumlanmıştır
One of the most important elements in the capital markets are investors investing in the capital market instruments. The profile of these investors and the changes experienced over time in the investor profile is of great importance. Because of the increase in the number and quality of investors has greatly influenced the development of capital markets. Therefore, the positive changes experienced in the profile of investors, the capital markets also will have a positive affect. The purpose of the study, the development from year to year in the investor profile of Aydın county is compared with the development of the general investor profile. For this purpose, the changes experienced in the investor profile statistics in the province of Aydın and the general of Turkey in years were analyzed and the obtained results were interpreted
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

AKBULUT, R. ve KADERLİ Y. (2009), “Şanlıurfa İl Merkezindeki Borsa Yatırımcılarının Profili ve Bu Yatırımcıların Hisse Senetlerine Yatırım Yapma Sürecini Etkileyen Faktörlerin Analizi,” Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı 43, İstanbul.
Yasemin Coşkun KADERLİ,Umut Tolga GÜMÜŞ
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları. ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam
ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları.
ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.