Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Boğaziçi Journal: Review of Social, Economic and Administrative Studies

Yıl 2011 , Cilt 25 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

To which eurasia does turkey belong? a comparative analysis of turkish eurasianist geopolitical discourses

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Michigan State University1
Görüntülenme :
665
DOI :
Özet Türkçe :

This study argues that there are two prominent Eurasianist discourses in Turkey, the Kemalist and the Ottomanist, and that these traditions draw on three geopolitical traditions: the nationalist, the socialist, and the Islamist. The contents of three representative journals (the nationalist Türk Yurdu, the socialist Teori, and the conservative democrat Türkiye Günlüğü) are analyzed, investigating their issues published between 1990 and 2010, in order to seek answers to three main questions: First, what distinguishes these three types of geopolitical traditions? Second, did the nationalist and socialist Eurasianist views in recent years converge on each other, thereby forming the Ulusalcı view, while the Islamist Eurasianists became the new opposing pole? Third, insofar as the answer to the second question is yes, why did this realignment take place? In response to the first question, this study shows that the geopolitical visions of these three groups and the way they imagine the past help to explain their respective perspectives of Eurasia and how they place Turkey in these perspectives. In response to the second question, again this research shows that the nationalist and socialist visions of Eurasianism did indeed converge on each other. The research then maintains that this happened because the Islamist circles in the Post- Cold War allied with the liberal groups and developed a "counter-memory" of the past that became an alternative to the Kemalist historiography, while the nationalist and socialist geopolitical traditions remained faithful to the Kemalist narrative of the past.

Özet İngilizce :

Bu çalışma Türkiye'de milliyetçi, sosyalist ve İslamcı jeopolitik gelenek üzerinden şekillenen biri Kemalist diğeri ise Osmanlıcı olmak üzere öne çıkan iki Avrasyacı söylem olduğu iddiasındadır. Bu üç geleneği temsil eden üç süreli yayının (milliyetçi Türk Yurdu, sosyalist Teori ve İslamcı Türkiye Günlüğü) 1990- 2010 yılları arasında yayınlanmış sayılarına uygulanan içerik analizi aracılığı ile şu üç temel soruya cevap aranmıştır: birincisi, bu üç jeopolitik söylemi birbirinden ayıran faktörler nelerdir? İkincisi, yakın dönemde milliyetçi ve sosyalist grupların görüşlerinin birbirlerine yakınlaşıp ulusalcı adı verilen duruş altında birleşirken İslamcı grubun bu iki gruba karşı yeni bir fikir kutbu oluşturduğu iddia edilebilir mi? Üçüncü olarak, eğer bu yeni kutuplaşma meydana geldiyse altta yatan sebepler nelerdir?Bu çalışmanın birinci soruya cevabı bu üç grubun jeopolitik vizyonları ve geçmişi nasıl kurguladıkları, onların bugünkü kendi Avrasyalarını nasıl oluşturduklarını ve Türkiye'yi bu kurgulanmış Avrasya'ya nasıl yerleştirdiklerini belirliyor. Bu çalışmanın ikinci soruya verdiği cevap ise milliyetçi ve sosyalist jeopolitik gelenekler arasında Avrasyacılık noktasında bir kesişme yaşandığı iddiasının doğru olduğudur. Bu çalışmanın bulgularının da desteği ile görüldüğü üzere Soğuk Savaş sonrası dönemin Türkiyesi'nde bu yeni ortaklık ve beraberinde gelen bir kutuplaşma yaşandı çünkü İslamcı çevreler liberallerle yeni bir ortaklık geliştirdiler ve Kemalist tarih yazımını hedef alan alternatif bir tarih arayışı içine girdiler. Bu arada sosyalist ve milliyetçi gruplar ise bu arayışa karşı çıkıp Kemalist tarihe sadık kalmayı tercih ettiler.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :