Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Boğaziçi Journal: Review of Social, Economic and Administrative Studies

Yıl 2009 , Cilt 23 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The social identity dimension of inter-group conflicts

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Balıkesir University1
Görüntülenme :
404
DOI :
Özet Türkçe :

This article aims to provide an analytical discussion for inter-group conflicts in the context of the social identity phenomenon, a rather neglected dimension of social conflict. The study reveals that social identity is related to inter-group conflicts by leading to stereotyping, ethnocentric behaviors, and inter-group competitions, offering, thus, a useful framework in capturing many social-psychological aspects of these conflicts. It is noted, however, that social identity, by itself, is not a direct cause of overt inter-group conflicts. The need for further research into conditions that may tie the dynamics of social identity to expressed inter-group conflicts in a clearer way is urged.

Özet İngilizce :

Bu makale, sosyal uyuşmazlıkların genellikle göz ardı edilen bir boyutu olan sosyal kimlik çerçevesinde, gruplar arası uyuşmazlıklara ilişkin analitik bir tartışma ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışmada, sosyal kimliğin önyargılara, grup merkeziyetçiliğine ve gruplar arası rekabete yol açması nedeniyle gruplar arası uyuşmazlıklarla ilişkili olduğu, bu yüzden de bu tür uyuşmazlıkların bir takım sosyopsikolojik boyutlarını kavrama bağlamında yararlı bir yaklaşım sunduğu belirtilmektedir. Bununla birlikte, sosyal kimliğin gruplar arası uyuşmazlıkların doğrudan bir nedeni olmadığına işaret edilmekte ve sosyal kimlik dinamikleri ile açık gruplar arası uyuşmazlıkları ilişkilendiren koşulların ileri araştırmalarla ortaya konması gereği vurgulanmaktadır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :