Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Boğaziçi Journal: Review of Social, Economic and Administrative Studies

Yıl 2005 , Cilt 19 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The role of psychographics in explaining store brand buying behavior

Yazar kurumları :
İstanbul University1
Görüntülenme :
366
DOI :
Özet Türkçe :

In recent years, the importance of retailing has been increasing in the business world. As the power of retailers increases, the significance of retailer brands also increases. To understand the role of consumer attitudes and behaviors in explaining consumer preferences for retailer brands is crucial. The main objective of this study is to construct a model to determine the effect of the psychographics of consumers on their tendency to purchase retailer brands. The model developed in this study has high reliability and validity. The results of the structural equation model indicate that price consciousness is the most effective factor on consumers' preference for retailer brands. Shopping mavenism and store loyalty are also found to be significant.

Özet İngilizce :

Perakendecilerin hem genel ticaret hacmi içerisinde hem de dağıtım kanalı içerisindeki payı ve önemi her geçen gün artmaktadır. Perakendecilerin pazardaki güçlerinin artmasına paralel olarak perakendeci markalı ürünlerin önemi de artmaktadır. Bu konudaki tüketici tutum ve davranışlarının belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmanın temel amacı, tüketicilerin psikografik özelliklerinin perakendeci markalı ürün satınalma eğilimleri üzerine etkisini, geliştirilen bir model aracılığıyla belirlemektir Bu çalışma sonucunda güvenilir ve geçerli bir model geliştirilmiştir. Yapısal eşitlik modeli uygulaması sonucunda tüketicilerin mağaza markalı ürün satınalma eğilimleri üzerinde en önemli etkiyi fiyat bilincinin yaptığı görülmektedir. Alışveriş uzmanlığı ve mağaza bağlılığının da etkili olduğu tespit edilmiştir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :