Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Boğaziçi Journal: Review of Social, Economic and Administrative Studies

Yıl 2008 , Cilt 22 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The role of gender differences in determining the style of consumer decision-making

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Atatürk University1
Görüntülenme :
428
DOI :
Özet Türkçe :

Different methods and approaches have been developed to understand consumers' decision-making styles. One of these is the Consumer Style Inventory (CSI) (Sproles and Kendall, 1986). In this research, consumers' decision-making styles are analyzed with the CSI approach. The CSI deals with the mental orientation of consumers in making decisions and, therefore, focuses on the cognitive and effective orientations in consumer decision-making and identifies eight mental characteristics of consumer decision-making. How gender affects consumers' decision-making styles is analyzed in this study. Males and females living in Erzurum, Turkey, constitute the population of the study. According to the results, male and female consumers have different decision-making styles

Özet İngilizce :

Tüketicilerin karar alma şekillerini anlamak için bir çok method ve yöntem geliştirilmiştir. Bunlardan birisi de Tüketici Stili Envanteri'dir (TSE) (Sproles and Kendall, 1986). Bu araştırmada, tüketicilerin karar alma yöntemleri TSE yaklaşımı ile analiz edilmiştir. TSE, tüketicinin karar almasında içerisinden geçtiği zihinsel süreci de dikkate aldığı için, tüketici karar alma şeklini bilişsel ve duygusal odakta inceler ve tüketicinin karar alma şekli olarak sekiz karakteristik tanımlar. Bu çalışmada, cinsiyetin tüketici karar alma şeklini nasıl etkilediği araştırılmıştır. Çalışmanın anakütlesini Erzurum'da yaşayan kadın ve erkekler oluştırmuştur. Elde edilen sonuçlara göre kadın ve erkeklerin farklı karar alma şekilleri bulunmaktadır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :