Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Boğaziçi Journal: Review of Social, Economic and Administrative Studies

Yıl 2006 , Cilt 20 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The political public sphere as the maintenance of order: convergence in hannah arendt and jurgen habermas

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Middle East Technical University1
Görüntülenme :
488
DOI :
Özet Türkçe :

H. Arendt's and J. Habermas' conceptions of public sphere often have been studied independently in the literature. This article brings and analyzes them together on the common basis of the model of "political public sphere." For both thinkers, the public sphere is a site of free and equal deliberation based on regulative principles; and it serves the creation of a collective will around matters of common concern. The article argues that this model reduces the scope and meaning of politics for the sake of developing an "ideal" and "true" politics or a "legitimate and democratic" politics, also referring to the distinction between "politics" and "police" made by J. Rancierè.

Özet İngilizce :

Bu çalışmada, H. Arendt'in ve J. Habermas'ın literatürde çoğu zaman birbirinden ayrı ele alınan kamusal alan kavramlaştırmaları, her ikisinin de ortak çerçevesini oluşturan 'siyasal kamusal alan' modeli ekseninde incelenmiştir. Her iki düşünür de kamusal alanı öznelerarası iletişim alanı olarak ele alır ve genele ait meselelerin katılımcılarca eşit ve özgür olarak, birtakım düzenleyici ilkelere göre tartışılmasını ve sonuçta bir anlaşmaya varılmasını amaçlarlar. Makalede, bu modelin "ideal" ve "doğru" siyaset (Arendt) ya da toplumsalın bütünleşmesini sağlayacak "meşru ve demokratik siyaset" geliştirme uğruna (Habermas) siyasetin alanını ve anlamını daralttığı savunulmuş ve bu fikir J. Rancierè'in "siyaset" ve "police" ayrımıyla desteklenmiştir.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :