Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Boğaziçi Journal: Review of Social, Economic and Administrative Studies

Yıl 2005 , Cilt 19 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The moral codes of salespeople and their relation to ethical perception: an empirical examination in turkey

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Hacettepe University1
Görüntülenme :
378
DOI :
Özet Türkçe :

The purpose of this study is to examine how moral codes affect ethical perceptions, using data from a population of salespeople in Turkey. Specifically, a sample of sales managers and non-managers was surveyed in order to determine the particular moral codes they use to resolve ethical dilemmas, and these responses were correlated with responses to specific ethical dilemmas. The three moral codes considered are egoism, religiousness, and altruism. The study finds that the respondent salespeople do not use religiousness. Rather, egoism and altruism are the dominant moral codes they use. However, managers tend to rely more on altruistic codes and, conversely, non-managers rely more on egoistic codes. And the salespeople who tend to rely more on altruistic code have slightly higher ethical scores.

Özet İngilizce :

Bu çalışmanın amacı, Türkiye'deki satış personelinin ahlaki kodlarının onların etik algıları ile ilişkisini belirlemektir. Çalışmada, yönetici ve yönetici olmayan satış personelinin egoizm, dindarlık ve diğerkamlık kodlarından hangisini etik ikilemler karşısında daha çok kullandıklarını belirlemek ve bu ahlaki kodların belirli etik ikilemlere verilen cevaplarla ilişkilerini değerlendirmek üzere anket uygulanmıştır. Çalışma bulgularına göre, satış personeli etik ikilem karşısında ahlaki kod olarak dindarlığı kullanmamaktadır. Yönetici olanlar diğerkam kodları kullanırken, yönetici olmayanlar kararlarını egoistik kodlara dayandırmaktadırlar. Çalışmaya katılanlardan diğerkam kodlara dayanarak karar verenlerin etik puanlarının diğerlerinkinden daha yüksek olduğu anlaşılmıştır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :