Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Boğaziçi Journal: Review of Social, Economic and Administrative Studies

Yıl 2007 , Cilt 21 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The influence of the turkish republic’s revolutions on accounting applications (1926 – 1928)

Yazar kurumları :
Marmara University 1, Boğaziçi University2
Görüntülenme :
330
DOI :
Özet Türkçe :

The purpose of this article is to review the influence of Atatürk's revolutions, which were made during the period of the foundation of the Turkish Republic, on the modernization of the concept of accounting and accounting applications. The actors of the Republic made an effort to ensure the community attained a contemporary structure through social and administrative reforms, on the one hand, and took measures in order to strengthen the economic infrastructure on the other. The measures included such legislative actions as the Turkish Commercial Code and the Income Tax Code. The new codes and the transition to the Latin alphabet all positively influenced the modernization of accounting practice and education, and the adoption of the double-entry recording method. These laws, by mandating the keeping of records of transactions in Turkish extended the application of accounting throughout the country. In this article, the developments between the years 1926 and 1928, when the relevant legislative regulations were made, are reviewed.

Özet İngilizce :

Bu makalenin amacı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıllarında, Atatürk devrimlerinin muhasebe düşüncesinin çağdaşlaşmasına ve muhasebe uygulamalarına etkilerini incelenmektir. Cumhuriyet'in kadroları, bir yandan idari ve sosyal reformlarla toplumun çağdaş bir yapıya kavuşmasını temin etmeye çalışırken, bir yandan da iktisadi yapıyı güçlendirecek önlemler alıyorlardı. Bu önlemler arasında Türk Ticaret Kanunu, Kazanç Vergisi Kanunu gibi yasal düzenlemeler de vardı. Bu yasal düzenlemeler ve Latin alfabesine geçiş, şirketlerin muhasebe kayıtlarını Türkçe tutmalarını öngören yasal düzenlemeler, muhasebe uygulamaları ve eğitimin çağdaşlaşmasını, çift yanlı kayıt yönteminin gelişmesini temin edici etkide bulunuyordu. Bu makalede bütün bu gelişmeleri sağlayan yasal düzenlemelerin yapıldığı 1926-1928 yılları arasındaki gelişmeler inceleme konusu yapılmıştır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :