Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Boğaziçi Journal: Review of Social, Economic and Administrative Studies

Yıl 2005 , Cilt 19 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The effects of organizational communication and commitment on organizational identification: a sectoral comparison

Yazar kurumları :
Gebze Institute of Technology1
Görüntülenme :
398
DOI :
Özet Türkçe :

This study examines the effects of organizational communication and commitment on organizational identification. We draw samples from organizations operating in service and manufacturing industries. In the analysis, career communication is found to be related significantly to organizational identification in the service industry, while task communication is related significantly to organizational identification in the manufacturing industry. The results also suggest that affective commitment, when combined with organizational communication and identification, fully mediates the relationship between organizational communication and employees' identification with the organization. This study has also some conclusions about the roles of organizational communication and commitment in fostering organizational identification.

Özet İngilizce :

Bu çalışma, örgütsel iletişim ve bağlılığın örgütsel kimlik algısı üzerindeki etkilerini incelemektedir. Hizmet ve imalat endüstrisinde faaliyet gösteren firmalar örnekleme dahil edilmiştir. Yapılan analiz neticesinde, imalat endüstrisinde görev iletişimi örgütsel kimlik algısı üzerinde anlamlı etkiye sahipken, hizmet endüstrisinde kariyer iletişiminin örgütsel kimlik algısı üzerinde anlamlı etkisinin olduğu bulunmuştur. Bunların yanında sonuçlar, örgütsel iletişim ve kimlik algısı ile birlikte ele alındığında, duygusal bağlılığın örgütsel iletişim ve çalışanların kimlik algısı arasında tam ara değişken etkisi yarattığını göstermiştir. Bu çalışmada ayrıca, örgütsel iletişim ve bağlılığın örgütsel kimlik algısını artırıcı yöndeki etkileri de tartışılmıştır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :