Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Boğaziçi Journal: Review of Social, Economic and Administrative Studies

Yıl 2012 , Cilt 26 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Public trust, taxes and the informal sector

Yazar kurumları :
Boğaziçi University 1, Macalester College2
Görüntülenme :
464
DOI :
Özet Türkçe :

Several studies surprisingly associate higher taxes with smaller informal economy. To account for this phenomenon we build a simple model of optimal taxation and argue that this can be explained by differences in public trust in governments. In equilibrium, if producers' trust in the government is lower (higher), the government announces a lower (higher) tax rate on the formal sector, but more (fewer) producers chose to stay in the informal economy. Finally, using panel data estimation techniques we provide empirical support for our theory.

Özet İngilizce :

Kayıtdışı ekonomi üzerine yapılan çeşitli araştırmalar, biraz da şaşırtcı bir şekilde yüksek vergileri daha küçük bir kayıtdışı ekonomi ile ilişkilendirmektedir. Bu olguyu açıklayabilmek amacıyla, bu makalede basit bir optimal vergi modeli kuruyor ve bu gözlemin devletlere olan kamusal güvendeki farklılıklardan kaynaklanabileceğini iddia ediyoruz. Modeldeki dengede, üreticilerin devlete olan güvenleri azaldığında (arttığında) devlet, kayıtlı ekonomi üzerinde daha düşük (yüksek) bir vergi oranı uygulamakta, ama daha çok (az) üretici kayıtdışı ekonomide kalmayı seçmektedir. Son olarak, panel veri tahminleme yöntemlerini kullanarak, kurduğumuz teori için ampirik destek de sunmaktayız.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :