Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Boğaziçi Journal: Review of Social, Economic and Administrative Studies

Yıl 2011 , Cilt 25 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Nationalism on the internet : a discursive analysis of the turkish case

Yazar kurumları :
BoğaziçiUniversity1, Galatasaray University2
Görüntülenme :
362
DOI :
Özet Türkçe :

The main aim of this research is to capture a comprehensive picture of the overtly Turkish nationalist sites that define themselves as nationalist on the Internet and to demonstrate their extent as well as different appearances. Therefore, this research aims to answer first, what role the Internet is playing on the formation and reproduction of collective identity and community for nationalist groups; and second, in doing that, what kind of content is presented in nationalistic web sites through which tools and visual layout design aspects. The study attempts to provide a qualitative discursive analysis of Turkish nationalist web sites through the main features they present. A total of 118 web sites are included in the analysis. The study proposes a concrete typology of the network structure of online Turkish nationalism. It also concludes that Turkish nationalists mainly use the Internet in order to diffuse their ideology, to strengthen Turkish national identity and nationalist community structure and finally to build a dedicated virtual community. In order to realize this purpose, Turkish nationalists benefit from various content categories. Findings also reveal that the visual layouts of the web sites provide opportunities for the reconstruction of a manipulated interaction oriented around the imposed nationalist ideology.

Özet İngilizce :

Bu araştırmanın amacı, internet üzerinde kendisini açıkça milliyetçi olarak tanımlayan Türk milliyetçi sitelerinin hem içerik hem de biçim düzeyinde bütünlüklü bir resmini sunmaktır. Bu anlamda araştırma, öncelikle milliyetçi gruplar için kollektif kimliğin ve topluluğun oluşumunda ve yeniden üretiminde internetin rolünü ortaya koymayı amaçlamaktadır. Buna ek olarak söz konusu süreçte millliyetçi sitelerde sunulan içeriğin mahiyeti ve bu içeriğin hangi araçlar ve görsel tasarım elemanları aracılığıyla sunulduğu incelenmektedir. Çalışma, sundukları unsurlar üzerinden Türk milliyetçi sitelerinin niteliksel bir söylemsel analizini içermektedir. Analiz kapsamında 118 web sitesi yeralmaktadır. Çalışmanın bulguları öncelikle çevrimiçi Türk milliyetçiliğinin ağ yapısının tipolojisini sunmaktadır. Buna ek olarak çalışma, Türk milliyetçilerinin interneti idelolojilerini yaygınlaştırmak, Türk milliyetçi kimliğini ve milliyetçi topluluk yapısını güçlendirmek ve son olarak birbirine bağlı bir sanal topluluk oluşturmak için kullandığını ortaya koymaktadır. Bu amacı gerçekleştirmek için farklı içerik kategorileri kullanılmaktadır. Bulgular, web sitelerinin görsel tasarımlarının da empoze edilen milliyetçi ideoloji etrafında düzenlenen yönlendirilmiş bir etkileşimin inşası için olanaklar sunduğunu göstermektedir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :