Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Boğaziçi Journal: Review of Social, Economic and Administrative Studies

Yıl 2008 , Cilt 22 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Expectations of professionals ın the turkish stock market: a study of a monthly reuters survey

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Central European University1
Görüntülenme :
305
DOI :
Özet Türkçe :

Reuters-Turkey News Service conducted a monthly survey of forecasts of the senior analysts, portfolio managers, or strategists of the major brokerage houses in the Istanbul Stock Exchange on the next month's closing level of the ISE-100 index. The survey data are analyzed in this study, in order to assess the forecasting performance of market professionals, to test previously documented behavioral biases of analyst expectations and some specific hypotheses of the noisy rational expectations literature. The results suggest that: i) survey participants' forecasts have no significant predictive power, ii) they exhibit optimism bias, iii) they tend to extrapolate from the past despite the fact that the degree of extrapolation is negatively correlated with forecast performance, iv) extrapolation is insignificant when the previous period's return is negative, v) there is little evidence of persistence in the forecasting performance over time, and vi) participants seem to place greater weight on market price than on their priors.

Özet İngilizce :

Reuters Türkiye Haber Servisi, Ocak 2002 - Mart 2005 döneminde İMKB'deki aracı kurumların kıdemli analistleri, portföy yöneticileri veya stratejistleri arasında, İMKB-100 indeksinin aylık kapanış seviyesini tahmin anketi düzenlemiştir. Bu çalışmada, bu anket verileri, piyasa profesyonellerinin öngörü performansını ölçmek, analistlerin literatürde konu edilen davranışsal yanlılıklarını ve gürültülü rasyonel beklentiler literatüründeki bazı hipotezleri test etmek amacıyla analiz edilmektedir. Sonuçlar: i) ankete katılanların tahminlerinin öngörü gücü taşımadığını, ii) aşırı iyimserlik yanlılığı taşıdığını, iii) öngörü performansını olumsuz etkilemesine rağmen, öngörülerin geçmiş trendlerin devam edeceği varsayımı ile oluşturulduğunu, iv) ancak önceki ayın getirisi negatif olduğunda geçmiş trendin devamı varsayımıyla öngörü oluşturma eğiliminin belirgin olmadığını, v) öngörü performansının zaman içinde istikrarlı olduğunu söyleyebilecek bulgu elde edilemediğini, vi) katılımcıların piyasa fiyatının verdiği sinyallere kendi ön fikirlerinden daha fazla ağırlık verme eğiliminde olduklarını göstermektedir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :