Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Boğaziçi Journal: Review of Social, Economic and Administrative Studies

Yıl 2010 , Cilt 24 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Effects of hedonic - utilitarian motives and life style on attitudinal-behavioral loyalty

Yazar kurumları :
Hacettepe University1
Görüntülenme :
331
DOI :
Özet Türkçe :

This study investigates whether the effects of hedonic and utilitarian buying motives on attitudinal and behavioral loyalty vary for convenience, shopping, and specialty product types, with a control for consumers' life styles. Data was collected from 835 Turkish households. MANOVA was used to test the effects of hedonic and utilitarian buying motives. The results showed that utilitarian buying motives have significant effects on attitudinal loyalty for shopping and specialty products. Hedonic motives have significant effects on attitudinal loyalty for shopping products and on behavioral loyalty for specialty products. According to MANCOVA results, life styles do not have controlling effects.

Özet İngilizce :

Bu çalışmada, yaşam tarzının etkisi kontrol edilerek hazcı ve faydacı motivlerin tutumsal ve davranışsal sadakat üzerindeki etkisinin kolayda, beğenmeli ve özellikli mallar için değişip değişmediği incelenmiştir. Veri 835 hanehalkından toplanmıştır. Hazcı ve faydacı motivlerin etkisini ölçmek için MANOVA kullanılmıştır. Sonuçlara göre, faydacı satın alma motivleri, beğenmeli ve özellikli mallarda tutumsal sadakati etkilemektedir. Hazcı motivler ise beğenmeli mallarda tutumsal sadakati; özellikli mallarda davranışsal sadakati etkilemektedir. MANCOVA sonuçları da yaşam tarzının söz konusu bu ilişkileri kontrol etmediğini göstermiştir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :