Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Boğaziçi Journal: Review of Social, Economic and Administrative Studies

Yıl 2008 , Cilt 22 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Determining consumer-based retailer equity and the discrimination of frequent shoppers: an empirical study

Yazar kurumları :
Aksaray University1, Galatasaray University2
Görüntülenme :
270
DOI :
Özet Türkçe :

The concept of retailer equity was derived from the concept of brand equity, based on the premise that, similar to brands, retailers possess "equity." Retailer equity was identified as the differential effect of retailer knowledge on customer response to the marketing of the retailer. It is an important concept since it can be a source of competitive advantage for retailers. This study determines the retailer equity perceptions of frequent and less-frequent shoppers and puts forward the discriminating variables between them through their perceptions. In the study, confirmatory factor analysis and discriminant analysis were used. As a result it was found that frequent shoppers do differ from lessfrequent shoppers regarding their retailer equity perceptions and they have more positive perceptions for retailer equity dimensions.

Özet İngilizce :

Perakendeci değeri kavramı, marka değeri kavramından türetilmiştir ve markalara benzer şekilde perakendecilerin de bir "değer" sahibi olduğu görüşüne dayanmaktadır. Perakendeci değeri, perakendeci bilgisinin, perakendecinin pazarlama faaliyetlerine ilişkin olarak gelişen tüketici tepkisi üzerindeki farklılaştırıcı etkisi olarak tanımlanmaktadır. Perakendeci değeri, perakendeciler için bir rekabet avantajı kaynağı olmasından dolayı önemli bir kavramdır. Bu çalışmada sık ve seyrek alışveriş yapanların perakendeci değeri algılamalarının tanımlanması ve algılamalarına ilişkin olarak aralarındaki ayırıcı değişkenlerin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada, tanımlayıcı faktör analizi ve diskriminant analizi kullanılmıştır. Sonuç olarak sık alışveriş yapanların seyrek alışveriş yapanlardan perakendeci değeri algılamaları temelinde farklılaştıkları ve perakendeci değeri boyutlarına ilişkin olarak daha olumlu algılamalara sahip oldukları bulunmuştur.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :