Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Boğaziçi Journal: Review of Social, Economic and Administrative Studies

Yıl 2008 , Cilt 22 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Conflict management styles in relation to demographics

Yazar kurumları :
Marmara University1
Görüntülenme :
685
DOI :
Özet Türkçe :

Research carried out has implied that conflict management style varies according to gender (Baxter and Shephard, 1978), and position in the hierarchy (Fagenson, 1990; Kanter, 1977), education, professional experience, and tenure (Hendelet al., 2005). In this study, data were collected using the Conflict Management Style inventory of Rahim (1983) and Dreu et al. (2001). The sample consisted of 984 employees working in different organizations and in different sectors in Istanbul. In order to test the variance between different groups, a t-test and ANOVA test were conducted. The results of the analysis revealed that conflict management style differs in relation to tenure and position.

Özet İngilizce :

Yapılan araştırmalar çatışmayı ele alış tarzlarının cinsiyete (Baxter ve Shephard, 1978), hiyeraşik kademedeki pozisyona (Fagenson, 1990; Kanter, 1977), eğitim, iş hayatındaki tecrübe ve kıdeme (Hendel ve diğ., 2005) göre değiştiğini göstermektedir. Bu çalışmada Rahim (1983); Dreu ve diğ. nin (2001) Çatışmayı Ele Alış Tarzı envanteri kullanılarak veri toplanmıştır. Örneklemi İstanbul'da farklı sektör ve kurumlarda çalışan 984 kişi oluşturmaktadır. Gruplar arasındaki farklılığı ortaya koymak için t-test ve ANOVA uygulanmıştır. Analiz sonuçları çatışmayı ele alış tarzlarının hiyeraşik kademedeki pozisyona ve kıdeme göre farklılaştığını ortaya koymuştur.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :