Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Boğaziçi Journal: Review of Social, Economic and Administrative Studies

Yıl 2011 , Cilt 25 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Business associations and turkey ’s foreign economic policy : from the ‘özal model ’ to the akp period

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Boğaziçi University1
Görüntülenme :
408
DOI :
Özet Türkçe :

Turgut Özal, former Prime Minister and President of Turkey, has without doubt left a lasting heritage on Turkish politics. His pragmatic and dynamic approach to administrating the country's affairs has been embraced by several later statesmen and politicians, giving rise to the notion of an "Özal model" that found application with respect to several issues in the political and economic realm. Focusing on foreign economic policy as one such issue area, and emphasizing the increasing participation of business actors in policy making process, this paper examines the main tenets of the Özal model, and deals with the question of to what extent Turkey's foreign policy under the current government can be explained with this model. To that end, the paper compares the Özal period with the AKP period using an analytical framework that evaluates the foreign policy participation of business actors at different levels, i.e. structural level, domestic level, and the individual level. The framework proposed in the paper incorporates the factors of state capability, business power and issue salience as determinants of policy influence at the domestic level, and within this context, a typology of roles assumed by business associations is referred to in order to identify the different policy areas where business is active. As a result, the paper finds that while there are similarities between the two periods in the sense that in both cases business actors are actively taking part in foreign policy issues, there are also significant divergences.

Özet İngilizce :

Türkiye'nin eski Başbakan ve Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın Türk siyaseti üzerinde şüphesiz kalıcı bir etkisi olmuştur. Birçok devlet adamı ve siyasetçi, Özal'ın devlet yönetimi konusundaki pragmatik ve dinamik yaklaşımını benimsemiş ve böylelikle ortaya siyasi ve ekonomik konularla ilgili birçok alanda uygulama bulan bir "Özal modeli" olgusu çıkmıştır. Bu alanlardan birisi olarak dış ekonomik politikaya odaklanan ve iş dünyasından aktörlerin politika yapım süreçlerine artan katılımını ön plana çıkartan bu çalışmada öncelikle Özal modelinin temel unsurları değerlendirilmekte ve daha sonra mevcut hükümetin uygulamakta olduğu dış politikanın bu açılardan Özal modeli ile ne ölçüde örtüştüğü tartışılmaktadır. Bu amaç doğrultusunda Özal dönemi ile AKP dönemi, iş dünyasından aktörlerin dış politikaya katılımlarını yapısal düzey, yerel düzey ve bireysel düzey olmak üzere üç farklı kademede ele alan bir analitik çerçeve içerisinde karşılaştırılmaktadır. Söz konusu çerçeve dahilinde devlet kapasitesi, iş dünyası gücü ve konu bilinirliği faktörleri yerel düzeydeki analizin temel unsurları olarak işlevleştirilmekte ve bu doğrultuda işadamı örgütlerinin üstlendikleri rolleri sınıflandıran bir tipoloji kullanılarak iş dünyasının aktif olarak yer aldığı farklı politika alanları tespit edilmektedir. Sonuç olarak çalışma, mercek altına alınan iki dönem arasında benzerlikler olduğunu, her iki dönemde de iş dünyasından aktörlerin dış politika yapım süreçlerine etkin bir şekilde katıldıklarını ortaya koymakta, ancak bununla birlikte söz konusu iki dönem arasında önemli farklılıkların da bulunduğunun altını çizmektedir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :