Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Boğaziçi Journal: Review of Social, Economic and Administrative Studies

Yıl 2012 , Cilt 26 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Analyzing museum visitor experiences and post experience dimensions using sem

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Marmara University1
Görüntülenme :
452
DOI :
Özet Türkçe :

In marketing strategies, the consumer-focus approach reveals customer experience management as a differentiating tool for competitive advantage in an increasingly competitive environment. In recent years, museums compete with other leisure and educational institutions such as other museums, theatres, cinemas and amusement parks. Thus, customer experience management provides a competitive advantage for museums. This study aims to reveal the effects of customer experiences from the museum perspective. For this purpose, an exploratory research and a descriptive research are conducted in Istanbul. Based on the research findings, a structural equation model is developed to reveal the relationships between customer experiences and post experience dimensions (learning in museum, visitor satisfaction, visit intensification, word-of-mouth communication and revisit intention).

Özet İngilizce :

Pazarlama stratejilerinde tüketici odaklı yaklaşım, tüketici deneyimi yönetimini artan rekabet ortamında farklılaştırıcı bir araç olarak ortaya çıkarmaktadır. Son yıllarda, müzeler; diğer müzeler, tiyatrolar, sinemalar ve eğlence parkları gibi diğer eğitici ve boş vakitleri değerlendirmeye yönelik kurumlarla rekabet etmektedir. Dolayısıyla, tüketici deneyimi yönetimi müzeler için rekabet avantajı sağlamaktadır. Bu çalışma, müze perspektifinden tüketici deneyimlerinin etkilerini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla, İstanbul'da bir keşfedici araştırma ve bir tanımlayıcı araştırma yürütülmüştür. Araştırma sonuçlarını temel alarak, tüketici deneyimleri ve deneyim sonrası boyutlar (müzede öğrenme, ziyaretçi memnuniyeti, ziyareti kuvvetlendirme, kulaktan kulağa iletişim ve tekrar ziyaret niyeti) arasındaki ilişkileri ortaya çıkarmak için bir yapısal eşitlik modeli geliştirilmiştir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :