Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balkan Sosyal Bilimler Dergisi (BJSS)

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’deki un ve unlu mamul işletmelerinin pazarlama yönetimleri açısından incelenmesi: edirne ili örneği

Yazar kurumları :
Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü1, Trakya Üniversitesi, Uzunköprü Meslek Yüksek Okulu2
Görüntülenme :
469
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırmada; Edirne örneği un ve unlu mamul işletmeleri kuruluş, üretim ve finansman yapılarının yanında pazarlama yönetimleri açısından da incelenmiştir. Ayrıca; gıda sanayinin alt sektörü olan un ve unlu mamul işletmeleriyle birlikte, Türkiye gıda sanayi ile un ve unlu mamul işletmelerinin temel üretim veya tüketim maddesi olan un ve unun kaynağı buğday sektörünün de; genel yapıları, mevcut durumları, özellikleri, Türkiye'deki üretim, tüketim ve dış ticaret istatistikleri incelenmiş ve literatür bilgisi sunulmuştur. Tarım sektörünün, üretimin büyük oranda doğa koşullarına bağlı oluşu, tarım ürünlerinin arz ve talep esnekliğinin diğer sektör ürünlerine kıyasla düşük, üretim periyodunun daha uzun olması, toplumda sosyal dengelerin sağlanması ve korunması amaçlarına yönelik katkıları ve aynı zamanda diğer sektörlere göre gelirinin düşük olması gibi faktörleri araştırmanın önemini ortaya koymaktadır. Türkiye için önemli bir besin olan ekmeğin ham maddesi un, unun kaynağı ise buğdaydır. Araştırmada amaç; un ve unlu mamul işletmelerinin pazarda nasıl rekabet ettiklerini tespit etmek, uyguladıkları pazarlama yöntemlerinin uygulanma oranlarını hesaplamak, sektörleri ve bölge pazarlarındaki sorunlarını incelemektir. Pazarlama yönetimi, etkili biçimde değişimi sağlamak için, pazarlama eylemlerinin planlanması, planın uygulanması ve kontrol edilmesi işidir. Pazarlama yönetimini doğru yapamayan un ve unlu mamul işletmelerinin genelde ya kâr oranları çok düşüktür ya da zarar ederler.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In the study flour and bakery product companies were studied in terms of organization, production, and financing structure together with their marketing managements in Edirne example. Furthermore; As well as the flour and bakery products as the sub-sector of food industry, general structures, the current status and characteristics of the wheat sector which is the main production and consumer stuff of Turkish food industry is studied in terms of the production, consumption foreign trade statistics and literature data. The fact that agriculture sector production mainly depends on natural conditions, its flexibility of supply and demand in agricultural products is low in comparison to other industry products, its production period being longer, its contributions to ensure and protect the social balances in society and its low income compared to other sectors reveal the importance of this research. The wheat is the raw material of flour and the flour is the raw material of bread which is a very important nutrient in Turkey. The aim of this study is to determine how flour and bakery products compete in the market, to calculate the rates of application of marketing methods and to analyze sectors and their problems in region market. Marketing management is to plan marketing actions, to apply and control of the plan in order to ensure effective exchange. If the marketing management of the flour and bakery industry is not done in the right way it is highly possible to lose profit or to gain very low rates.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :