Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balkan Sosyal Bilimler Dergisi (BJSS)

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bölgesel kalkınmada kadın girişimciliğinin rolü

Yazar kurumları :
Sakarya Ünv. İşletme Fakültesibİnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü1, Sakarya Ünv. İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü2
Görüntülenme :
442
DOI :
Özet Türkçe :

Son yıllarda dünyada yaşanan sosyal, ekonomik ve hukuksal gelişmeler kadınları iş hayatının vazgeçilmez bir parçası haline getirmiştir. Kadınlara yönelik girişimciliğin geliştirilmesi, kadın işsizliğine karşı çözümün ve kadınların kendi kazançlarını elde ederek ekonomik bağımsızlık kazanmalarının bir aracı olarak görülmektedir. Çalışmamızda girişimcilik kavramı ve kadın girişimciliği ve bu girişimciliğin nedenleri ele alınacaktır. Gerçekleştirilen anket çalışması ile Edirne ili'ndeki kadın girişimciliği profilinin belirlenmesi ve kadın girişimcilerin finansman ve girişimcilik sürecinde karşılaştıkları güçlüklerin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmanın kadınlardaki girişimcilik potansiyelinin hayata geçirilmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Özet İngilizce :

In recent years, during these social, economic and legal developments, women have become an indispensable part of business life. Entrepreneurship development for women is seen as a solution to unemployment for women and as a solution to gaining economic independence of women by obtaining their earnings. On our work, concept of entrepreneurship and women's entrepreneurship and causes of entrepreneurship will be addressed. The profile of women's entrepreneurship and the challenges faced by women entrepreneurs in the process of the financing and entrepreneurship is aimed to be done with the survey which is performed in Edirne province. This study is expected to contribute to the realization of the potential for entrepreneurial women.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :