Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Meb teşkilat yasası’nda yapılan değişikliklerin il eğitim denetmen ve yardımcılarına olan yansımaları

Yazar kurumları :
MEB1, Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü2
Görüntülenme :
437
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma 2011-2012 eğitim öğretim yılında Elazığ ve Malatya illerinde görevli 51 il eğitim denetmeninin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. 14.09.2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile MEB Teşkilat Yasası'nda yapılan değişikliklerin, il eğitim denetmen ve yardımcılarına olan yansımaları belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın amacına uygun hazırlanan görüşme soruları katılımcılara verilerek, her bir görüşme sorusuna ilişkin görüşleri alınmıştır. Katılımcı görüşleri nitel veri analiz süreçlerine uygun olarak analiz edilmiştir. Katılımcıların önemli bir kısmı görev alanlarına dâhil edilen kurumların rehberlik ve denetimlerinde kendilerini yeterli görmediği belirlenmiştir. İl eğitim denetmenleri, özellikle ortaöğretim kurumları ile mesleki eğitim kurumları ile farklı branşlardaki öğretmenlerin rehberlik denetimleri, mali konular ve kurum çeşitliliğinin fazla olması konularında kendilerinin yeterli olmadıklarını belirtmişlerdir. Yetersiz olunan konuların çözümünde İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden eğitsel ve yönetsel etkinlikler ile çalışma şartlarının iyileştirilmesi, Bakanlıktan eğitsel etkinlikler, yasal düzenlemeler, yapısal değişiklikler ve etik ilkelere uyum gösterilmesi beklenmektedir.

Özet İngilizce :

Thisstudy was carried out in the 2011-2012 academic year by the participation of educational supervisors who worked in Elazığ and Malatya provinces of Turkey. The government has made changes in the law of organizational structure in Ministry of Education and theseregulations (the regulation Law No. 652) were published in the Official Gazette. As a result of the new regulations, the scope and number of the educational institutions which exist in educational supervisors' area of responsibility increased. The purpose of the study is to define the reflections of these changes on educational supervisors and assistant educational supervisors. For this purpose, the interview questions defined regarding the topic were given to the participants and their views for each question were taken. The views of the participants were analyzed in the framework of a qualitative research approach. According to the findings, most of the educational supervisors feel themselves incompetent while guiding and supervising in these new educational institutions. Educational supervisors states that they feel lack of information in terms of guiding, supervising, financial issues while they are administering in these new schools especially in secondary schools and vocational schools. In order to solve these problems, the educational supervisors expect the provincial national education directorates to decrease their heavy workload and they expect the Ministry of Education to be consistent with the codes of ethics, make legal and structural regulations, prepareinservice activities.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :