Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Küreselleşme ve ekonomik küreselleşme

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Yüksek Lisans Öğrencisi, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Politikası Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
676
DOI :
Özet Türkçe :

Küreselleşme ile paralel bir şekilde ekonominin küreselleşmesi,serbestleşmesi ve ekonomik küreselleşme ile birlikte dünyanın tek bir pazar haline gelmesi ve bu bağlamda ülkelerin birbirine olan ekonomik bağlarının daha da artış gösterdiğini gözlemlemekteyiz. Ekonomik serbestleşme ve ekonomik küreselleşme ile birlikte Dünya’nın dış ticaret hacmi yükselmiş, sermaye akışkanlığı hızlanmış ve çeşitli ekonomik kuruluşlar kurulmuştur. Son olarak ekonomik küreselleşmenin asıl amacı Dünya da gerçekleşen ekonomik krizlere karşı çeşitli politikalar uygulayarak krizleri önlemek ve ortadan kaldırmaktır. Bu çalışmada sürekli gelişen, hızlı bir şekilde yayılan ve yaşadığımız bu dönemlerde aşağı yukarı tüm dünyayı etkisi altına almış olan küreselleşme kavramının tanımı, tarihsel gelişimi ve küreselleşmenin birbiriyle ilgili temel unsurları üzerinde durulmuştur. Aynı zamanda küreselleşmenin mevcut durumu, günümüzde ülkeler ve toplumları üzerindeki etkileri belirtilmiştir. Küreselleşmenin ekonomi, siyasi ve soysa-kültürel yapılara etkileri, olumlu ve olumsuz yönleri anlatılmaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

We observed globalisation provide to economy globalisation and liberity.World became big and one market with ecnomic globalisation. Thus countries econimc relations increased. In this case trading volume of world increased and some economic foundation established. Final say, the main goal of globalisation control of the world economy thus prevent economic crsis. In this article, the authors mention about globalisation which devolping constantly and get under the influence all over world and its description, historical development its relatioan each basis element of globalisation. Then mention situation of globalisation and influence under the modern society.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :