Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

El aman hanı ve köse hüsrev paşa üzerine bir değerlendirme

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO1
Görüntülenme :
222
DOI :
Özet Türkçe :

Bitlis Rahva Ovasında yer alan El Aman Hanı, 16. yüzyılın ikinci yarısı Osmanlı mimarisi örneklerindendir. Vakfiyesine göre yapılış gayesi, gelen geçen yolcu ve kervanlara sığınak ve konaklama hizmeti sağlamaktır. Yapının kapalı alanı 90x70 metre gibi muazzam fiziki ölçülere sahiptir. Kapalı alan haricinde geniş ve revaksız bir avlu ve ana binaya bitişik büyük ve zarif bir hamamı mevcuttur. El Aman Hanı bu haliyle külliye görünümünde bir kervansaraydır. Han olarak anılması bu gerçeği değiştirmez ve esasen herhangi bir mahzuru da yoktur. Zaman içinde bu külliyenin bazı bölümleri yıkılmıştır. El Aman Hanı, 16. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı Devletinin Van Beylerbeyi Köse Hüsrev Paşa tarafından bir hayrat olarak yaptırılmış ve kendi adına kurduğu Hüsrev Paşa Vakfına devredilmiştir. Hüsrev Paşa, kurduğu bu vakfın ve bu kervansarayın yaşaması için de şehir içinde ve dışında büyük gelirler ve akarlar bağışlamıştır. Söz konusu bu vakfın Vakıflar Genel Müdürlüğünde bulunan vakfiyesine göre, El Aman Hanı'nın ve Vakfının tamamlanma ve tanzim edilme tarihi Hicri: 987/Miladi:1579'dur. Merhum Hüsrev Paşa, Van Beylerbeyi olarak görev yaptığı yıllarda Van ve Bitlis'te bu kervansaraydan başka çok sayıda bayındırlık eserleri inşa ettirmiştir.

Özet İngilizce :

El Aman Hosted situated in Bitlis Rahva Plain is a sample of Otoman Architecture in the second half of 16 th century. According to its vakfiye its purpose of construction is to provide shelter and accomodation service for passing caravans and passencers. The closed area of hostel is 90x70 meters which is quite enormons. Except from the closed area, there is a large yard which hasn't a porc and a large and elegant bath next to the main construction. The hostel as it stands, seans to be a caravansary in the from of complex. To be called as a hostel does not change this reality and in fact it does not have any resarwations. Some parts of this complex came down in due course. The El Aman Hostel was built as a charity by Köse Hüsrev Pahsa, Van Grand Seigneur of otoman state, in the Second half of 16th century and it was abalienated to Hüsrev Pahsa Foundation which he established on its behalf. In order to sustain this fountain and caravansary, Hüsrev Pahsa donated revenues and real estates inside and outside the city. According to the endowment of this foundation avaliable in general Directore for foundations, the copletion and regularization date of the El Aman Hostel is İslamic calender: 987/Gregorian Calendar 1579. Deceased Hüsrev Pahsa, during his governorship in Van, built many other puplice works except from this caravansary.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :