Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Devletten yerel yönetime değişim sürecinde sivil toplumun yeni yüzü

Yazar kurumları :
Mustafa Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü1
Görüntülenme :
406
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, "sivil toplum" kavramının devletten yerel yönetime değişim sürecindeki konumunu saptamayı ve toplumdaki yeni yüzünün örgütlenme araçları olan sivil toplum kuruluşları (STK'lar) açısından bir değerlendirmesini yapmayı amaçlamaktadır. Günümüzde sivil toplum, dünya ve ülkemiz genelinde adlarından sıkça söz ettirmekte ve siyasetten ekonomiye; toplumsal yaşamdan dayanışmaya kadar birçok faaliyet alanında temel aktörlerden biri olmuş bulunmaktadır. Tarihsel geçmişi eskiye uzanan sivil toplum kavramı, dünyada yaşanan toplumsal gelişmelere paralel olarak değişim ve gelişim göstermiş ve bugün toplum hayatını her yönüyle etkileyen STK'lar olarak karşımıza çıkmıştır. Bu bağlamda, çalışmada, sivil toplum anlayışının tarihsel dönüşümleri paralelinde STK'ların sosyo-ekonomik ve kültürel rolleri incelenmektedir.

Özet İngilizce :

This study, aims to detect the position of "civil society" concept at process of change from state to local government and to make an assessment of civil society organizations (CSOs) of the new face of society with their organization tools. Today, names of civil society are frequently mentioned in our country and the entire world and have become one of the basic actors in many activity fields; from politics, to economy and from social life to solidarity. The concept of civil society, of which historical background is very old, has shown change and improvement with developments in the social life of world and transformed into CSOs which affects every aspect of social life today. In this context, the study, the socio-economic and cultural roles of CSOs are examined with the historical transformations of the concept of civil society.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :