Yedigöller Milli Parkı’ndan (Bolu, Türkiye) oribatid akarların (Acari) yeni ve bilinen kayıtları

Türkiye oribatid akarfaunasına katkı sağlamak amacıyla Bolu ilinden toplanan Hypochthoniellaminutissima (Berlese, 1903), Oribatella (Oribatella) heterodentata Karppinenve Shtanchaeva 1987, Tectocepheus alatus Berlese, 1913, Dissorhinaornata ornata (Oudemans, 1900) ve Moritzoppia escotata escotata (Subías ve Rodríguez,1986) taksonomik bakımdan değerlendirildi. Bunlardan H. minutissima ve O. heterodentata Türkiyefaunası için yeni kayıt olarak belirlendi. Ayrıca, bu taksonların dağılımı vetanıtıcı morfolojik özellikleri de sunuldu.

New and known records of oribatid mites (Acari) from the Yedigöller National Park (Bolu, Turkey)

Hypochthoniella minutissima (Berlese, 1903), Oribatella(Oribatella) heterodentata Karppinen and Shtanchaeva, 1987, Tectocepheusalatus Berlese, 1913, Dissorhina ornata ornata (Oudemans,1900) and Moritzoppia escotata escotata(Subías and Rodríguez, 1986) collected from Bolu province are evaluated from systematic viewpoint to contribute to the knowledge of the Turkish oribatid mite fauna. Ofthese, H. minutissima and O. heterodentata are newrecords for the Turkish fauna. Their distribution anddiagnostic morphological characteristics are also presented.

Kaynakça

Toluk A. and Ayyıldız N. 2008b. New and Unrecorded Oppioid Mites (Acari: Oribatida) from Yozgat Pine Grove National Park, Turkey. Acarologia, 68(3-4), 209-223.