Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Popüler türk sinemasında dindarlık şekilleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
DİB Eğitim Uzman1
Görüntülenme :
447
DOI :
Özet Türkçe :

 

Geleneksel Türk sinemasının popüler Türk filmi örneklerinde din, köy ve köylülük ile ilgili bir olgu fleklinde ortaya çıkarken dindarlık da “köy ve gecekondu dindarlığı” tipolojilerine uygun özellikler göstermektedir. Bu makalede geleneksel Türk sineması ve köy dindarlığının toplumsal gerçekliği, Adak (1979), Hazal (1989) ve Üçkâğıtçı (1981) film örnekleri bağlamında açıklanmaya çalı flılmıfltır. Köy filmlerinde köy dindarlığını betimleyen bazı bulgular tespit edilmifltir. Bunlar; kurban bayramı, adak kurbanı, kurban edilecek hayvanın süslenmesi, muska, imam nikâhı, imam nikâhı sırasında anahtar ve bıçak kullanmak, kurflun dökülmesi, yedinci ve kırkıncı günlerin kutsallığı, cenaze töreni, yeni doğmufl çocuğun kulağına ezan okumak, yağmur duası, bafllık parası duası, bel büyüsü, kurban olarak horoz kesilmesi, Müslüman bireyin mutlaka bir tarikata intisap etmesi ve doğru yolu bulabilmesi için bir fleyhe bağlı bulunması, köylünün imam ve ağanın kulu olması ve dini açıdan “teknik ve medeniyetin günah” olarak algılanmasıdır. Gecekondu dindarlığı ise Gelin (1973) filmi aracılığıyla incelenmifltir. Gecekondu dindarlığının iki boyutu dikkat çekmektedir. Birincisi, köy flartlarında sahip olunan inançlara sıkıca bağlı kalmak, ikincisi ise göç edilen flehrin de ğerlerini benimsememe konusunda bilinçli bir direnç göstermektir.

Anahtar kelimeler :

,

Özet İngilizce :

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :