Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Osmanlı vergi sisteminde “ermeni milleti vergisi”

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İnönü Üniversitesi1
Görüntülenme :
546
DOI :
Özet Türkçe :

Vergi, devletlerin en önemli gelir kaynağıdır. Varlığı tarihin eski dönemlerinden beri bilinmektedir. En genifl ifadeyle vergi, ‘hâkim’ unsurun ‘mahkûm’ unsurlardan aldığı bir gelir çeflididir. İslam dünyasında en fazla gayr-ı Müslim tebaaya sahip olan Osmanlı Devleti’nde de bu gelir kayna- ğı hâliyle önem taflımaktadır. Cizye baflta olmak üzere gayr-ı Müslim tebaadan alınan vergilerle, Müslüman tebaadan alınan sair vergiler arasında hem miktar hem de muhteviyât olarak çok ciddi fark olmamasına rağmen, arfliv belgelerinde rastladığımız ‘Ermeni Milleti Vergisi’, arafltırmalarda tasnif edilen vergi sınıflarının her hangi birisi ile iliflkilendirilmemifltir. Çalıflmamız, arfliv belgelerinde sözü edilen bu vergi hakkında bilgi vermeyi hedeflemektedir.

Anahtar kelimeler :

,

Özet İngilizce :

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :