Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Küreselleşmenin ulus devlet üzerindeki etkisi

Yazar kurumları :
İnönü Üniversitesi1
Görüntülenme :
519
DOI :
Özet Türkçe :

Ulus devletin ortaya çıkmasında ve uluslararası sistemin belirleyici aktörü olmasında
önemli bir rol oynayan kapitalizm zamanla ulus devletin yapısal ve işlevsel olarak
sorgulanmasına ve egemenlik alanın aşınmasına zemin hazırlamıştır. Ulus devletin sorgulanması ve egemenlik alanının aşındırılmasına kapitalizm kimi zaman doğrudan, kimi zaman da dolaylı bir etki yapmıştır. Küreselleşme süreci kapitalizm ile ulus devlet arasındaki ilişkiyi geçmişten farklı bir boyuta taşımış ve ulus devletin ekonomik alan başta olmak üzere siyasal, sosyal ve kültürel alanda yürüttüğü faaliyetlerinin tüm boyutlarıyla sorgulandığı bir durumu ortaya çıkartmıştır. Oysa kapitalizme yöneltilen eleştirilerin birçoğunun ulus devlet savunucuları tarafından küreselleşme süreci üzerinden yapılmakta olması da yadsınamaz bir gerçektir. Bu çalışmada uluslararası sistemin önemli bir aktörü olan ulus devletin geçmişten günümüze gelişim süreci ve gelecekteki konumu kapitalizm ve küreselleşeme bağlamında ele alınacaktır. Ayrıca ulus devletin kapitalizmin gelişiminde ve küreselleşme sürecinin etki alanının genişleme(me)sinde oynadığı rol de bu çalışmada irdelenecektir.

Anahtar kelimeler :

,

Özet İngilizce :

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :