Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Klasik sosyolojik perspektifte modernleşme tartışmaları

Yazarlar :
Yazar kurumları :
MEB1
Görüntülenme :
262
DOI :
Özet Türkçe :

Klasik sosyolojinin öncülerinden olan Tönnies, Durkheim, Simmel, Marks ve Weber’in modernite hakkındaki görüşlerinin ele alındığı bu çalışma, ilgili dönemin genel bir panoramasını sunmaktadır. 20. yüzyılın ikinci yarısında hayli popüler olan modernleşme kuramlarının ilk temellerini oluşturan bu analizlerde, erken modern dönemin -diğer bir ifade ile sanayi toplumu başlangıcının- farklı açılardan incelerler. Sanayi toplumunun bu öncü sosyologlarının yaklaşımında modernitenin bir bütün olarak sistematik analizinden ziyade çeşitli yönleri ile lokal sorgulamalar dikkat çekmektedir. Modern yaşamı kavramaya dönük bu analizler, klasik dönemin özünü yansıtan evrimci, ilerlemeci, etnosentrik ve pozitivist kodlar içerir. Toplumsal dönüşüm, değişen dayanışma biçimleri, kent hayatı, bürokrasi, anomi, yabancılaşma, sermaye, moda, otorite, rasyonelleşme ve sınıf çatışmaları gibi spesifik konularla ilgili kavramsal ve kuramsal yaklaşımlar günümüz modernleşme kuramlarına dahi rehberlik etmektedirler

Anahtar kelimeler :

,

Özet İngilizce :

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :