Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Arap dünyasındaki değişimin anlamı

Yazar kurumları :
İnönü Üniversitesi1
Görüntülenme :
351
DOI :
Özet Türkçe :

Arap ülkelerinde ortaya çıkan halk hareketlerinin birçok nedeni bulunmaktadır. Arap ülkelerinin devletleşme ve bağısızlıklarını elde etme süreçleri mevcut siyasal sistemleri flekillendirmifltir. Bölgedeki siyasal sistemler büyük ölçüde Batı tarafından oluflturulmufltur. Bu devletlerde demokratik olmayan, Batı ile iflbirliği yapan, ülke zenginliğini denetimleri altında tutan, iktidarlarını Batılı güçlerin desteği ile koruyan bu siyasal sistemler artık çözülmektedirler. Halkın özgürlük talebi, yolsuzluklar, refah arayıflı, yeni orta sınıfların varlığı, ekonomik sorunlar, Batıcı ve israil yanlısı iktidarlardan kurtulma isteğinin yanında yenidünya güç dengesi, küreselleflme, uluslararası hukuk, bilgi çağı ve Türkiye örneği gibi dıfl unsurlar yaflanan halk hareketlerinin temel dinamiklerini oluflturmaktadır.

Anahtar kelimeler :

,

Özet İngilizce :

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :