Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye de harcamalar yöntemiyle milli gelir tahmini: eşanlı

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Bingöl Üniversitesi, İktisat Bölümü1, Bingöl Üniversitesi, F.E.F., Matematik Bölümü2
Görüntülenme :
339
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, karşılıklı bağımlı olayların aralarındaki ilişkiyi ifade eden eşanlı denklem sistemleri, bu sistemlerin tek denklemden ve birden fazla denklemden oluşması hallerinde kullanılabilecek tahmin yöntemleri ele alınmıştır. Ayrıca, sonuçlarının etkin olabilmesi için hata teriminin sabit varyanslı ve otokorelasyonsuz olması gibi ön şartların olması gerekmeyen Genelleştirilmiş Momentler Yöntemi ile Türkiye için 2001:1-2010:2 dönemine ait GSMH (gdp), Kamu Harcamaları (gov), Tüketim Harcamaları (cns), Yatırım Harcamaları (ins) ve Net İhracat (nx, ihracat-ithalat) üçer aylık makroekonomik değişkenleri için test edilmiştir.

Özet İngilizce :

In this survey, simultaneous equations systems which define the relationship between correlational dependent variables, estimations that are used in the case of forming from single-equations and multi-equations of these systems. Furthermore, Generalized Method of Moments which is unrestricted like homoskedasticity and uncorrelated of error term for the effectiveness of results, analysis for GDP (gdp), Government Expenditure (gov),Consumption Expenditure (cns), Investment Expenditure (ins) and Net Exports (nx) that are concerning to 2001:1-2010:2 period for Turkey for quarterly macroeconomics variables.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :