Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Marka bilinirliği, markaya duyulan güven ve marka imajının

Yazar kurumları :
Yüzüncü Yıl Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü1, Balıkesir Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü2, Bingöl Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü3
Görüntülenme :
664
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırmada cep telefonu tercihinde marka sadakatini belirleyen faktörler ve bu faktörlerin sadakat üzerindeki etkisi incelenmiştir. Çalışma Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampusunda toplam 859 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın hipotezleri regresyon analizi ile incelenmiştir. Bulgular, marka imajı, marka bilinirliği ve markaya duyulan güvenin marka sadakatinin oluşmasında önemli bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Markaya duyulan güven en önemli faktör olarak ortaya çıkmıştır.

Özet İngilizce :

This study determines the factors of brand loyalty preference mobile phone and also examined the impact of these factor on brand loyalty A survey was conducted by face-to-face interviews with 859 students from Yüzüncü Yıl University The hypotheses of the study were tested by regression analyses. The findings indicate that brand image, brand awareness and brand trust has a strong effect on brand loyalty. Brand trust has emerged as the most important factor.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :