Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hanyalı nûrî osman ın sâkî-nâmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Bingöl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü1
Görüntülenme :
373
DOI :
Özet Türkçe :

Divan şiiri, konusunu genellikle "rezm ile bezme" yani savaş meydanları ile eğlence meclislerine ait unsurlardan almaktadır. Bezmin konu olarak seçildiği durumlarda sâkî, kadeh, meykede, pîr-i mugan başta olmak üzere sembolleşmiş kelimeler çokça kullanılır. Zamanla -gerek dünyevi gerekse tasavvufi içerikli olsun- eğlence meclislerinin vazgeçilmez ögesi olan sâkîyi merkeze alan sâkî-nâme denilen şiirler kaleme alınmıştır. Bu türdeki önemli eserlerden biri Hanyalı Nûrî Osman‟a aittir. Girit‟teki şairlerden ve yaşam tarzından bizi haberdar eden Hanyalı Nûrî Osman‟ın divanı üzerine yaptığımız incelemede şiir çeşitliliği dikkatimizi çekmişti. Bu şiirlerden biri de sâkî-nâmedir. Bu çalışmada kurgusuyla türündeki diğer eserlerden farklılık gösteren bu şiir; şekil ve muhteva bakımından incelenmiş, alıntı yapılan şairler hakkında özet bilgiler verilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The theme of Divan poem is usually between "rezm and bezm" that is between war places and entertainment counsils. When bezm is preferred as a theme the symbolized words primarily such as sâkî, wine glass, meykede, pir-i mugan are used predominantly. In the course of time the poems (Whether in world content or the hereafter) called sâkî-nâme have been written that focus on sâkî,who is the indispensoble element of entertainment counsils. One of the considerable works such kind belongs to Hanyalı Nûrî Osman. Poem variation has drawn our attention in our examination on Hanyalı Nûrî Osman‟s Divan that informs us about the poets in Girit and their life style. One of these poems in called sâkî-nâme. This poem wich is different from its sorts by its setting is examined in the way of form and content and summarised informations are given about the poets who are quoted.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :