Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ekonomik krizin insan davranışları üzerine etkilerine yönelik malatya da bir alan çalışması

Yazar kurumları :
KSÜ, İİBF, İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
265
DOI :
Özet Türkçe :

Dünyada ve ülkemizde krizler sağlık ve eğitim başta olmak üzere çeşitli sosyal hizmet alanlarında ve reel ücretler gibi önemli işgücü piyasalarında etkili olmaktadır. Bu bağlamda yapılan çalışmada, yaşanan krizlerin sosyo-ekonomik alan üzerine etkilerinin saptanması, sosyo-ekonomik alandaki değişmelerin dikkate alınarak krizlerin insan davranışları üzerindeki etkilerinin tespit edilmesi, ortaya çıkan sorunların giderilebilmesi yönünde önlemlerin alınması ve yaşanacak bir sonraki krizin toplum üzerindeki etkisinin asgari seviyeye düşürülebilmesi yolunda stratejilerin belirlenmesi üzerine odaklanılmıştır. Bu amaçla Malatya bölgesindeki 10 mahallede daha önceden belirlenen gelir ve meslek gruplarına göre seçilen 500 kişiye anket uygulanmıştır. Ancak bu anketlerden 350‟si geri dönmüş ve değerlendirmeye alınmıştır. Katılımcıların ankette yer alan sorulara verdikleri cevaplardan hareketle krizler hakkındaki genel görüşlerini değerlendirmek ve krizin insan davranışları üzerinde bir etkisinin olup olmadığını tespit edebilmek için t testi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda krizden etkilendiğini ifade eden bireylerle krizin etkisinin olmadığını düşünen bireylerin, ekonomik, sağlık ve sosyal yaşantı algılamaları arasında anlamlı farklılıkların bulunduğu ortaya konulmuştur

Özet İngilizce :

Economics crises in the world and in Turkey become affective in labor market such as especially social service areas as health and education and current pay levels. So, this study concentrates on finding out the effects of theeconomic crises on the social-economical areas, taking precautions for solving the problems occured and deciding the strategies for reducing the effects on the society. Fort his aim, the questionnaiers were applied to the 500 people living in 10 different districts in the city of Malatya, sellected pre-determined income and occupation groups. However, 350 of these questionaires were turned back and taken for the further analyses. In order to find out the general ideas of the participants and effects of the economic crises on human behaviour the statistical analyses of t test was used. As a result of the study, it is concluded that there is statistically significant differences on economic, health and social life perceptions of the one group of people who believe they have been affected by the crises and the other group who believe they have not.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :