Cilt: 1 - Sayı : 1
Economics of Law
Economics of Law
Şennur SEZGİN

32 10

Son yıllarda hukuk teorisi ekonominin ilgilendiği alanlardan biri olmaya başlamıştır. Bu gelişme çok doğaldır, çünkü her ikisinin de ortak noktası toplumdaki sosyal kurumları anlamaktır. Daha da önemlisi ikisinin de normatif bileşimi söz konusudur, hem hukuk hem de ekonomi sosyal kurumların faaliyetlerinin nasıl daha iyi hale getirileceği üzerinde çalışır. Genellikle hukuk kuralları oluşturulurken adalet, hakkaniyet, eşitlik gibi ilkeler göz önünde bulundurulur ama hukuk kurallarının uygulanmasında etkinlik de oldukça önemlidir. İşte ekonomi bu noktada devreye girerek etkin hukuk kurallarının oluşturulmasını amaçlamaktadır. Bu çalışmada mülkiyet hakları, kontrat hukuku, haksız fiiller ve suç hukuku konuları üzerinde durularak, bunların ekonomik analizleri yapılmaktadır.
In recent years law of theory become the important area of economic analysis. This development is highly anticipated, because the common point of these two subjects are to understand social institutions in society. Furthermore, they have a strong normative component; law and economics are concerned not only how social institutions function but also how to improve their operations. While making the legal rules, justice, fairness and equity are considered, but during the implementation of these legal rules, efficiency become an important issue. This study focuses on property rights, contract law, tort and criminal law and their economic analyses are reviewed.
Anahtar Kelimeler: Ekonomi, Hukuk
Anahtar Kelimeler: law, ; economics

Kaynakça

Besen, S. M. ve Raskind,L.J. (1991). “An Introduction to the law and Economics of Intellectual Property”, The Journal of Economic perspectives, 5(1), 3-27.

Cooter R. ve Ulen T. (1998)., Law and Economics. USA: Harper Collins Publishers.

Dau-Schmidt, K. G ve Ulen,T. (1998) Law And Ecomomics Anthology,, USA, Ohıo, Anderson Publushing Co.

Golovetskyy, V. (2006). Simon Fraser University, Department of Economics, Econ 388 Law and economics ders notları

Klevorick, A. K. (1975). “Law and Ecomomic Theory Theory: An Ecomomist’s View”, The American Economic Review, 65 ( 2 ), 237-243.Medema, S. G ve , Zerbe R. O. (2000). “The Caosse Theorem” Encychopedia of Law and Economics

Mercuro, N. ve Medema, S. G. (1997). Economics and The Law:From Posner to Post Modernism, USA: Princeton University Press.

Miceli, T. (1997). Economics Of The Law, New York: Oxford University Press.

Oliver,J.M. (1979). Law and Ecomomics an İntroduction, Londra: George Allen And Unwin LDT.

Posner, A.R. (1980). " The economic Approach to law", Kenneth G.,Schmidt, D. ve T. S.Ulen ed. Law and Economics Antholog, Anderson Publishing Co.Ohio,USA.

Posner, A.R. (1980). "The Nature of Economic Reasoning",” Kenneth G.,Schmidt, D. ve T. S.Ulen ed. Law and Economics Antholog, Anderson Publishing Co.Ohio, USA.

Talley E. (2006).“Theory of Law and Economics” www.ref. usc.edu/ etalley/oxford.

Veljanovski, Cento G. (1980). “The Economic Approach to law; A Critical İntroduction”, Kenneth G.,Schmidt, D. ve T. S.Ulen ed. Law and Economics Antholog, Anderson Publishing Co.Ohio, USA.

http://lawecon.lp.findlaw.com.www.Davidfriendman.com/law and Econ97 Ders notları.

http://ercyclo.findlaw.com/Encyclopeida of law and economics

Şennur SEZGİN