Sayı : 16
Konuşma Yöntemi
Atilla Girgin

10 3

Öz   
Anahtar Kelimeler: Konuşma yöntemi, beden dili, duyma
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Carnegie, D. (1993). Etkili Konuşmanın Çabuk ve Kolay Yolu. İstanbul: Star Yaprak Yayıncılık.

Atilla Girgin