Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bilimname: Düşünce Platformu

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 25

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Din, maneviyat ve tıp: klinik uygulama için araştırma bulguları ve öneriler

Yazar kurumları :
ÇOMÜ İlahiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
393
DOI :
Özet Türkçe :

Giderek artan bilimsel araştırma miktarı din ve maneviyat ile hem ruh hem de beden sağlığı arasındaki ilişkileri gözler önüne sermektedir. Bu sonuçlar, anlam ve amaçla ilgili varoluşsal sıkıntıların yanı sıra güçlü psikolojik ve sosyal değişiklikler yaşayan ciddi ya da kronik hastalıkları olan hastalar için bilhassa geçerlidir. Son araştırmalar, dini inançların kemoterapi alımı ve diğer hayat kurtarıcı tedaviler gibi tıbbȋ kararları etkilediğini ve bazen de tıbbȋ tedaviyle çatışabildiğini göstermektedir. Bu makale, hekimlerin bu tür bir bilgiyi kullanma biçimlerini ele almaktadır. Maneviyat, pek çok hekimi rahatsız eden bir alandır. Çünkü tıp fakültelerindeki eğitim ve ‘sürekli tıp eğitimi’ (continuing medical education) programları sınırlıdır. Çoğu hekim sadece (din ve maneviyatla ilgili) gerekli eğitimin eksik oluşundan değil hastalara ilave zaman harcama ve etik sınırları ihlal etme konusunda da endişe duymaktadır. Bu tür endişeler geçerli olmakla beraber onlardan her birisi mantıklı bir şekilde ele alınabilir. Manevi yaşam öyküsünü dinleyip ona göre hareket etme, hastanın inançlarını destekleme ve manevi ihtiyaçları gidermeyi planlama bu makalenin ele alacağı konular arasındadır. Amaç, tıbbȋ tedaviyi sağlayan hekimlere yardımcı olmak başka bir deyişle hastaların tıbbȋ rahatsızlığa anlam verme ve onun üstesinden gelme biçimlerine karşı duyarlı olmaktır.

Özet İngilizce :

A growing body of scientific research suggests connections between religion, spirituality, and both mental and physical health. The findings are particularly strong in patients with severe or chronic illnesses who are having stressful psychologic and social changes, as well as existential struggles related to meaning and purpose. Recent studies indicate that religious beliefs influence medical decisions, such as the use of chemotherapy and other life-saving treatments, and at times may conflict with medical care. This article addresses the ways physicians can use such information. Spirituality is an area that makes many physicians uncomfortable, since training in medical schools and continuing medical education programs are limited. Not only do most physicians lack the necessary training, they worry about spending additional time with patients and overstepping ethical boundaries. While these concerns are valid, each can be addressed in a sensible way. Taking a spiritual history, supporting the patient’s beliefs, and orchestrating the fulfillment of spiritual needs are among the topics this article will address. The goal is to help physicians provide medical care that is sensitive to the way many patients understand and cope with medical illness.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :