Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bilimname: Düşünce Platformu

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 25

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Dil, anlam ve çokanlamlılık

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
358
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, genel olarak dil, anlam ve çokanlamlılık kavramlarını Türkçe ve Arapça dilleri açısından değerlendirmeyi hedeflemektedir. Bilindiği üzere dil, insana özgü niteliklerden birisidir ve deneyimlerini, kararlarını ve rûhî durumlarını beyân etme amacı için insanın emrine verilmiştir. Dolayısıyla dil, en genel anlamda, insanın kendisini tanımasını ve yaratıcı dâhil kendisi dışındakilerle iletişim kurmasını sağlayan kendine özgü bir araçtır. Anlam ise, hepimizin aşina olduğu bir kavram olmasına rağmen, sözlüklerde bu kelimenin birbirinden farklı birçok anlamının olduğu görülmektedir. Bu sebeple anlamın ne olduğu, nasıl tanımlanabileceği ya da bu kelimenin kullanılıp kullanılamayacağı üzerinde bugünkü dilbilimciler, felsefeciler ve anlambilimciler bir türlü anlaşamamaktadır. Diğer taraftan iletişim etkinliği açısından ele alındığında, her bir kelimenin yalnızca bir anlamı bulunması gerekmektedir. Ancak başlangıçta tek bir anlamı göstermesi için konulan kelimeler, değişik etkenler sonucu, zaman içinde başka anlamları da gösterir duruma gelebilmektedir. Dolayısıyla, herhangi bir dildeki bir kelimenin temel anlamının yanı sıra yeni yeni anlamlara da delâlet eder durumda olmasına çokanlamlılık (polysemy) adı verilmektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This work generally aims to evaluate language, meaning and polysemy in terms of Turkish and Arabic languages. As known language is one of human facts and is given to be prepared for human with the aim of proclaiming his/her experiences, decisions and moods. So, in most general terms, language is a humanly instrument which provides a person to recognize himself and helps to communicate with everybody except himself including creator/God. Despite meaning is a term which all of us know, it is seen that this word has a lot of means in dictionaries. Therefore there is no consensus between current linguists, philosophers and semanticists as regards what is language, how can it be defined or whether this word can be used. On the other hand if we consider the subject in terms of effectiveness of communication, we see it is required that each word has only one meaning. However, the words which were placed to point only one meaning at first, began to indicate the other meanings in time because of different factors. Consequently a word in any languages has new meanings besides its central meaning is named polysemy.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :