Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bilimname: Düşünce Platformu

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 25

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çocuklarda ‘ölüm kaygısı’nın çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

Yazar kurumları :
Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
544
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, 8-13 yaş çocuklarının gelişiminde ölüm kaygısını teorik olarak incelemek ve alan araştırması uygulayarak çocukların ölüm kaygısı düzeylerini çeşitli değişkenlerle karşılaştırmaktır. Bu doğrultuda çocukların ölüm kaygısı düzeyleri yaş, cinsiyet, ölüm tecrübesi, yetişkinlerle iletişim ve Tanrı algısı gibi çeşitli değişkenlere bağlı olarak incelenmiştir. Bu araştırmanın sonucunda çocukların yaş, cinsiyet, ölüm tecrübesi ve yetişkinlerle iletişim düzeyleri ile ölüm kaygısı düzeyleri arasında pozitif bir ilişki olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Çocukların Tanrı algısı yönelimleri ile ölüm kaygısı arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The main purpose of this study is to research death anxiety in children’s theoretically and to explore level of relationship between them based on the field research. With this design level of children’s death anxiety was studied depends on several variables as age, gender, death experience, transmission with adults and level God perception. It is found that there was a positive relationship between level of children’s death anxiety and their age, gender, death experience and transmission with adults. İt is not found a significant relationship between of children’s God perception and their death anxiety.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :