Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bilimname: Düşünce Platformu

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 25

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

“çağdaş yaklaşımla islam hukuku” adlı çevirideki hatalar üzerine

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
434
DOI :
Özet Türkçe :

Mustafa Ahmed ez-Zerkâ’nın İslam Hukuku alanında yazdığı en önemli eserlerden biri, yeni bir üslup ile kaleme aldığı el-Medhalü’l-fıkhiyyü’l-âmm: el-Fıkhu’l-İslâmî fî sevbihi’l-cedîd isimli eseridir. Eser, 1993 yılında Prof. Dr. Servet Armağan tarafından Çağdaş Yaklaşımla İslam Hukuku adıyla Türkçeye çevrilmiştir. Fakat eserin bu çevirisinde müellifin kastettiği anlamı ihlal edecek dereceye varan hatalar mevcuttur. Bu hataların önemli bir kısmı yanlış anlamadan, konuya aşina olmamaktan, Arap diline vukûfiyetin eksikliğinden ve bazıları da dikkatsizlikten kaynaklanmıştır. Bu yazıda amacımız, mütercimin yaptığı bütün hataları göstermek değil, çeviriyi okurken gözümüze takılan bazı hatalara işaret etmektir. Bu hatalar göz önüne alındığında, alanında değerli olan bu eserin Türk okurları için yeniden, dikkatli bir şekilde çevrilmesi gerektiğine inanıyoruz.

Özet İngilizce :

One of the important works of Mustafa Ahmad al-Zarqâ in the field of Islamic Law, composed in a new style is: المدخل الفقهي العام : الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد This work was transtlated in to Turkish in 1993 by Prof. Dr. Servet ARMAĞAN under the title “Islamic Law with Contemporary Approach”. However in this translation there are mistakes to a degree that undermine the original meaning intended by the author. Most of these mistakes stem from unfamiliarity wiht the topic, lack of comprehension of the Arabic language or simply from carelessness. In this study our aim is not to show all mistakes made by the translator but to draw attention to some of them which we noticed while reading the translated text. Taking these mistakes into consideration we believe that this valuable work in its field should be re-translated.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :