Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bilim ve Kültür

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Uygur türklerinde büycülük

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Kocaeli Üniversitesi1
Görüntülenme :
422
DOI :
Özet Türkçe :

Zengin  ve  köklü  bir  kültüre  sahip  olan  Uygur  Türkleri,  merkezî  bir coğrafyada  yaşamaları  ve  tarihî  süreçte  Şamanizm,  Totemizm,  Tanrıcılık gibi inanç sistemlerini ve Manihaizm, Budizm, Nesturîlik ve  İslâmiyet gibi çeşitli  dinleri  kabul  etmeleri  nedeniyle  sosyo-kültürel  yaşamları  açısından Türk boyları arasında ayrı bir yere sahiptir. Bu zengin kültürel yapıyı içinde barındıran halk büyücülüğü ve bu çerçevedeki uygulamalar, farklı kaynaklardan beslenerek günümüze kadar gelmiştir. Uygur Türkleri arasında büyü yapma,  fala  bakma  gibi  çeşitli  yöntemler  günümüzde  dahi  işlevselliğini kaybetmemiştir.  Bu  makalede,  günümüzde  Uygur  Türkleri  arasında geniş çapta kullanılmakta olan büyücülük yöntemleri, kullanılan araç-gereçler tanıtılıp  değerlendirilecektir.  Uygur  Türkleri  arasında  kullanılan  büyücülük sistemi ile diğer Türk boyları arasındaki farklılıklar ortaya koyulmaya çalışı-lacaktır.  Bunun  yanı  sıra,  halk  büyücülüğündeki  etken  unsurların  menşei sergilenmeye  gayret  gösterilerek  bildiri  sonucuna  varılmak  amaçlanmaktadır. 

Özet İngilizce :

Uigur Turks has a rich culture. Uigur Turks to believe in various religions.  For  example,  Shamanism,  Totemism,  Polytheism,  Manichaeism, Buddhism  and  Islam.  In  terms  of  socio-cultural  life has  a  special  place among  the  Turkish  tribes.  Uigur  Turks  sorcery  fed  from  these  sources. Various methods of Uigur Turks such as tell fortunes, witchery, even today, have not lost its functionality. This article described methods and tools of witchcraft of Uigur Turks. 

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :