Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bilim ve Kültür

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkmen folklorunda müzik ve irımların kültürel eğitimdeki yeri, eğitiminde kadın kimliği

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Irak Işık Üniversitesi1, Bosna-Hersek Uluslararası Burch Üniversitesi2
Görüntülenme :
692
DOI :
Özet Türkçe :

Milletlerin yaşamlarını yönlendiren kültürler mirası bulunmaktadır.Bazısı zamana yenik düşerken, bazıları da folklorik eğitimde terbiye edici kurallar olarak yaşamaktadır. Türkmenistan Türkmen halkı geçmişten günümüze kadar siyasi, kültürel ve ekonomik olarak çeşitli devreler atlatmıştır.Ama bu dönemler, inanışlarına olumsuz tesir etmemiş; kültürlerini, inanışlarını nesilden nesile aktarmış ve yaşatmışlardır. 1881 yılında Rusların işgaliyle sosyo-ekonomik düzeninin Ruslarca şekillendirildiği ve 110 yıl sonra,1991’de bağımsızlığını kazanan Türkmen halkında kültürel eğitimin, inanışların sürdürülmesinde ailede kadının yeri de yadsınamaz. Makalemizde,müzik ve ırımlarla folklorik eğitimini belirtirken; özellikle kadınların kırsal kesimde zamanın kendisine göre isimlendirildiği “Türkmen halkının hayatındaki 7 Dönem” üzerinde durduk. Sonuç ve değerlendirmede, Türkmenistan’da halk eğitiminde ve kültüründe ırımların yaşatılmasında aktif kişi kadın, eğitim, kültür, sağlık dallarında erkeklere nazaran daha fazla yer almıştır. (Polat,2010: 540)

Özet İngilizce :

Cultural inheritance exists to direct the lives of nations. While some of them are becoming old fashioned, some are alive as manners rules in folkloric education.From the past till our current time , Turkmenistan Turkoman community has overcome various hard times such as political,cultural and economic. However those times could not affect to their believes, they have maintained and conveyed their culture and belief among their generations. In 1881 with the invade of Russia , socio-economic order shaped by Russian, and after 110 years later, in 1991, after obtaining independency of Turkoman community, the place of woman in a family can not be denied due to her contributions to carry on cultural education and believes.While pointing out folkloric education with music and superstitions,in our report we emphasized “7 period in Turkoman Community’s life”, especially women were named according to times in rural parts. As a conclusion and evaluation, women in Turkmenistan, who had active role for maintaining superstitions and community education and culture education, was superseded more relatively than man at branch of education and culture and health.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :