Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bilim ve Kültür

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türk destan ve hikâyelerinde don değiştirme

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Cumhuriyet Üniversitesi1
Görüntülenme :
564
DOI :
Özet Türkçe :

İnsanlığın başlangıcından itibaren karşılaştığımız sözlü kültür ürünleri binlerce kavramın, şeklin ve işlevin mecrasını oluşturmuştur. Mitlerden destanlara, masallara ve hikâyelere kadar uzanan geniş var oluş sürecinde bütün bu devirleri yaşayan Türk sözlü anlatılarında karşımıza onlarca motif ve sayısız sosyo-kültürel ayrıntı çıkmaktadır. Türk kültürü hakkında derin bilgiler içeren bu önemli noktaların başında ise don değiştirme motifi gelmektedir.İşte bu makalede “don değiştirme motifi” anlatılarımızda yer alış biçim ve nedenleriyle, dönem farklılıkları göz önüne alınarak örnekler ışığında açıklanmıştır. Makalede özellikle destan (Oçi-Bala, Kögüdey Kökşin ile Boodoy-Koo, Altın Ergek, Manas, Satuk Buğra), halk hikâyeleri(Elif ile Mahmut, Şah İsmail, Ülker Sultan) ve menkıbeler(Menâkıb-ı Hünkâr Hacı Bektâş-ı Veli, Kaygusuz Abdal ve Abdal Musa Velâyetnameleri) üzerinde durulmuş ve don değiştirme motifi mitolojik - dinsel kökenleriyle birlikte değerlendirilmiştir.

Özet İngilizce :

Since the beginning of humanity, oral cultural works have constituted the water course of thousands of concepts, forms and function. We encounter tens of motifs and countless socro-culturel details, stretching from myths to epic poems and stories, during this vast long Turkish oral expression periods. Disguise motif is one of the most significant aspect, which enlighten us deeply about Turkish culture. In this article “disguise” has been explamed with its kinds and causes of different periods through some examples. In this article, especially, epic poems (Oçi-Bala, Kögüdey Kökşin and Boodoy-Koo, Altın Ergek, Manas, Satuk Buğra), folk storres (Elif and Mahmut, Şah İsmail, Ülker Sultan) and legends (Menakıb-ı Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli, Kaygusuz Abdal and Abdal Musa Velayetnameleri) have been examined. Disguise motif has been evaluated with its mythological religrous origins.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :