Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bilim ve Kültür

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Popüler kültür ürünleri ve müzecilik ilişkisi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi1
Görüntülenme :
710
DOI :
Özet Türkçe :

Popüler  kültürün,  kitleleri  belirli  sürelerde  etkisi  altına  aldığı  yadsı-namayacak  bir  gerçektir.  Bu  gerçeklik,  bireyleri,  tüketmeye  ve  tüketilecek ürünlere eğilmeye  yöneltmiştir, dolayısıyla müze gibi ölümsüz ve tüketilip yok edilemeyen kurumlardan uzaklaştırmıştır. Kurulan birçok müzenin, daha  sonraki  yıllarda  da  ayakta  kalabilmeleri  için,  var  olan  popüler  kültüre ayak uydurmaları, popüler kültür ürünlerini kendileri için kullanmaları gerekmektedir.  Bu  makalede,  kısa  bir  şekilde  popüler  kültür  ve  bu  olgunun dünya  çapındaki  etkisine  değinilmiş,  müze  ve  müzecilik  kavramları  ve  iş-levlerinden  bahsedilmiş,  temel  olarak  ise,  popüler  kültürün  ve  ürünlerinin, neredeyse tüm dünyada yarattığı, göz ardı edilemeyecek etkisinden hareketle, popüler kültür ürünleriyle çağdaşmüzecilik yaklaşımı arasındaki, artması gereken ilişki tartışılmıştır. Ayrıca, örnek müzelerin ışığıyla birtakım öneriler de getirilmektedir. 

Özet İngilizce :

It is an undeniable truth that popular culture penetrates into the masses  for  a  certain  period  of  time.This  truth  has  directed  individuals  to consume and show tendency towards consumable products; therefore, it has suspended them from such immortal institutions as museums that cannot be destroyed  by  being  consumed.In  order  to  exist  in  the  future,  museums should keep up with the substantial popular culture; besides, they must use popular culture for their own sake. General framework of this article mentions about popular culture and its worldwide effect. Also, it explains what museology is and what functions of museology are. It is mainly discussed that considering the essential influence of popularculture and products on the whole world, there is a relationship which is to strengthen between popular  culture  products  and  modern  museology.In  addition,  there  is  stated some recommendations in the light of sample museums. 

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :