Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bilim ve Kültür

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Popüler kültür ortamının çocuk edebiyatı ve çocuk oyunları üzerindeki etkisine eleştirel bir bakış

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Dumlupınar Üniversitesi1
Görüntülenme :
463
DOI :
Özet Türkçe :

Çocuk edebiyatı, çocuklara gerçek hayatın kapılarını açan, yaşadıkları toplum hakkında bilgi veren, millet, insan ve doğa sevgisini aşılayan, onların dil yönünü geliştiren, fikir ve duygu dünyalarını zenginleştiren ilk basamaktır. Çocuk oyunları ise çocuklara girişimcilik, birlik ve yaratıcılık ruhlarını  aşılayıp  onlara  ifade  özgürlüğü  tanıyan  etkinliklerdir.  Her  iki  alan  da içinden çıktıkları toplumun düşünce  şekli ve hayal dünyasına göre  şekillenmişolup yeni yetişmekte olan bireyi topluma ve hayata hazırlamaktadır. Fakat günümüzde televizyon, internet vb. ortamlarda atasözleri, deyim, mani gibi türler başka  şeylere adapte edilerek orijinallerinin dışında kullanılmaya başlanmışbu da halk kültürüne ait unsurların çocuklarda yanlışyer etmesine neden olmuştur. Sonuç olarak da edebiyat ya da oyun yoluyla çocuğa aktarı-lamayan halk kültürü unsurları yavaşyavaşbireylerin hafızalarından silinerek yok olmaya başlamıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Children’s literature is the  first step to open up  children’s horizons because works of children’s literature open the doors of life for them. They enrich their soul and mind through instilling such ideas as love of nature and society. In addition to children’s literature, children’s plays can also be  seen  as  tools  to  shape  children’s  identity  by  teaching  them  the  importance of humanity, unity and creativity. Both of them represent the society in  which  children  live  and  they  play  a  crucial  role in  children’s  development.  However,  today,  some  works  of  folk  literature are  badly  adapted  to new forms through media and Internet. To conclude, it can be said that with the effect of technology and media children start forgetting about social and cultural values, which have actually played an important role in their development.  Therefore,  children’s  literature  and  plays  should  continue  to  be used as tools to educate children.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :