Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bilim ve Kültür

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Makedonya türk halk türkülerinde aşk sembolleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Mersin Üniversitesi1
Görüntülenme :
497
DOI :
Özet Türkçe :

Makedonya Türk halk türkülerinin aşk sembollerini konu edinen çalışma, insan yaşamındaki olayların tabiat olaylarıyla nasıl eşleştirildiğini ç alışmaktadır. İnsan yaşamı ve insanın duygu, düşünce, arzu ve güdüleri  türkülerde  tabiatla  ilgili  olay  ve  nesnelerle  gösterilir.  Doğrudan  anlatımların yerini sembolik anlatımların aldığı görülür. Folklorun dolaylı anlatım biçimi olma  özelliği  türkülerde  net  bir  şekilde  ortaya  çıkar.  Özellikle  toplumda açıkça konuşulamayan, kişilerin eleştirilmelerine yol açan konular sembolik anlatımlarla dile getirilmektedir. Türkülerde semboller çeşitli yapılarda kar-şımıza çıkmaktadır. Birçok durum ve olay, semboller aracılığıyla bir türküde gizemli sözlerle anlatılabilir. Bu sembolik eylemler genellikle şunlardır: çiçek ve ağaç gibi bitkiler, meyveler, renkler, hayvanlar, gök cisimleri, insan tarafından yapılmış yapıtlar ve eşyalar, tabiat olayları ile diğerleri şeklinde sıralayabiliriz.  Saydığımız  bu  sembolik  eylemlerden  özellikle  aşkla  ilgili olanlarını irdeleyeceğiz. Gerek beşeri aşkı, gerek ilahi aşkı, gerekse cinselli-ği  ifade  eden  aşk  sembolleri  değerlendirilecektir.  Psikoanalitik  halkbilimi kuramına göre tüm bu sembollerin ardında kişinin bilinçaltı isteklerini, kaygılarını, bastırılmış  duygularını görebilmek mümkündür. Nitekim halkbilimi ürünleri,  insanın  düş,  imge, arzu gibi psikolojik  durumlarından kaynaklanmaktadır. Bu çalışmada sembolik eylemlerden Makedonya Türk halk türkülerinde  kullanılan  aşk  sembolleri  psikoanalitik  halkbilimi  kuramı  ve  farklı bakış açıları doğrultusunda yorumlanacaktır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This study  is about the symbols of  love  in Macedonian Turkish folk songs and how the events of human life is paired with natural phen omena.  Human  life  and  human  feelings,  thoughts,  desires  and  motivations folk songs about nature and objects shown in the event. Direct expressions of symbolic expressions is related to the location. To be a form of indirect speech  feature  folk  songs  and  folklore  are  clearly  revealed.  Not  talked openly  in  the  society,  issues  that  led  to  the  criticism  has  been  expressed symbolic expressions. Symbols of folk songs in  various structures emerge. Many situations and events, symbols, words, be expressed through the mystery  of  a  ballad.  These  symbolic  actions  generally  include:  flowers  and plants,  such  as  trees,  fruits,  colors,  animals,  celestial  objects,  works of  art and objects made  by  man, in the form of natural events lined up with the others.  Mentioned above, we will explore these  symbolic actions, especially ones about love. Human need to love, to divine love, as well as symbols of love that expresses sexuality evaluated. According to folklore psychoanalytic theory behind all these symbols of a person's subconscious desires, concerns, possible to see the pent-up emotions. In fact, folklore products of human imagination, imagery, due to the psychological situation as you desire. Macedonian Turkish  folk songs used  in this study,  symbolic actions, symbols  of  love  folklore  psychoanalytic  theory  and  interpreted  in  accordance with different perspectives.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :