Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bilim ve Kültür

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kültür turizminde mevlâna imgesini kültür ekonomisi bağlamında değerlendirebilmek

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Giresun Üniversitesi1
Görüntülenme :
529
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada kültür ekonomisi ve tasavvuf belleği arasında ilişki kurularak, Mevlâna ve onun temsilcisi olduğu kültürün, kültür turizmi bağlamında ekonomik olarak nasıl değerlendirildiği, yapılan yanlışlar ve modern anlamda  kültür  ekonomisi  sürecinde  yapılması  gerekenler  karşılaştırmalı olarak incelenmektedir. Kültür, sürekli gelişen bir dinamiktir ve her fırsatta hayatın içerisinde yer alan bir unsurdur. Turizm, bacasız sanayi olarak dü-şünülmektedir; kısa süreli turizm faaliyetleri ülkeleri sürekli turizm faaliyetlerine  yönlendirmiştir.  Sürekli  turizm  faaliyetleri,  kültür  turizmi  ve kültür ekonomisi gibi yeni alanların oluşmasını sağlamıştır. Kültür ekonomisi, kültürel miras yönünden zengin ülkelerin sürdürülebilir bir ekonomi sağlamasının ön koşuludur. Bu çalışmada tasavvuf-iktisat ilişkisi açıklanarak, kültür ekonomisinin  sürdürülebilir  bir  ekonomi  oluşturmadaki  önemi  ortaya  konulmaktadır. Popüler kültür ve halk kültürü birer kavram olarak karşılaştırı-lıp, kültür ekonomisi yönünden değerlendirilmektedir. Mevlâna ve temsilcisi olduğu geleneğin, kültür turizminden en etkili  şekilde yararlanmasına yönelik öneriler sunularak, yapılması gerekenler maddeler halinde sıralanmaktadır. Kültür turizminden kültür ekonomisine geçişsüreci ve Mevlâna geleneğinin yaşayarak yaşatılması çeşitli örneklerle açıklanmaktadır.

Özet İngilizce :

 In this article, the relationship between cultural economy and mystic memory  will  be  established,  in  relation  to  Rumi  and his  representation  of culture by evaluating the cultural tourism in context of the cultural economy, the wrongs and in comparison the contrast with the process of modern economy which will be analyised. Culture, is continiously evolving dynamically and this is  a  key  element  for  every  opportunity  in  life.  Tourism,  the  service  industry considered this to be; short-term tourism activities in countries with continous guidance in activites. Continous touristic activities, led to the creation of new fieds  such  as;  cultural  tourism  and  cultural  economy.  Cultural  economy,  are countries  providing  a  rich  cultural  heritage  is  prerequeisite  for  a  sustainable economy. Alongside, in this study, in order to explain the mystisicm economy, the  importance  of  culture  in  building  a  sustainable economy  should  be enshrined  upon.  Popular  culture  and  folk  kulture  compared  as  a  consept,  is evaluated in terms of cultural economy. The traditional and representation by Rumi  is  presented  in  recommending  the  most  effective  way  to  benefit  from cultural  tourism.  This  can  be  shown  in  a  list  as;  The  transition  process  of cultural  tourism,  cultural  economy  and  Rumi  describes  several  examples  to preserve the tradition that lives.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :