Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bilim ve Kültür

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kara ünvanı ve kara hanlılar hakkında

Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi1
Görüntülenme :
419
DOI :
Özet Türkçe :

Malum olduğu üzere Türk Tarihinin önemli bir bölümünü teşkil eden Kara Hanlıların menşei hususunda çok şeyler söylenmiştir. Bu sahanın uzmanları onları değişik Türk boylarına bağlamakla beraber, halâ adlarındaki "Kara" sıfatının tam karşılığı çözülememiştir. Bunun yanısıra "kara" kelimesinin anlamına da baktığımızda pek çok manalandırmanın olduğunu görürüz. Türk kültüründe karanın; güç-kuvvet, yön, yas, asalet, eskilik gibi anlamları mevcuttur. Hatta kanaatimizce "ilig" yazılışı da yanlıştır. Yine Kara Hanlı Türk sülalesinin idarecilerinin unvanlarında rastladığımız "arslan" ve "bugra" adlarını da umumiyetle Batı Türkleri, yani Batı Tölösleri veya diğer deyimle Ogur Türkleri kullanmışlardır. Doğudakiler daha çok "börü" ile özdeşleşmiş gibidir. Bizim bu çalışmayı hazırlamamızdaki maksat hem Kara Hanlıların kökeni hakkındaki görüşleri toparlamak, hem de onların adının manası konusunda birtakım yeni fikirler ileri sürmektir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

As you may well know, a lot has been said regarding the origin of the Kara Hanids who constitutes an important part of Turkish history. With this area's experts of associating them with various Turkish tribes, the exact equivalent of the "black" title is still unsolved. In addition, as looking at the meaning of the "black" word, we see many interpretations about it. At the Turkish culture, "black" has the meanings such as power-strength, direction, lament, nobility, oldness. Even, in our opinion, the spelling of "ilig" is also incorrect. Yet, "lion" and "bugra" names that we come across at the titles of the rulers of the Kara Hanid Turks dynasty were also generally used by the West Turks, namely West Tölös or in other words Ogur Turks. Eastern peoples are like rather identified with "börü". Our purpose for preparing such work is both gathering views about the origin of the Khara Khanids and asserting some new ideas about the meaning of the their name.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :