Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bilim ve Kültür

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim okullarında sinisizm: şanlıurfa örneği

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Sinop Üniversitesi1
Görüntülenme :
408
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin genel ve örgütsel sinizm yaşamaları ile demografik değişkenler ( cinsiyet, kıdem ve  görev  yaptıkları kademe) arasında birilişki olup olmadığını saptamaktır. Araştırmaya Şanlıurfa'da görev yapan 132 öğretmen katılmıştır. 132  öğretmenden  elde  edilen  veriler,  SPSS  programında  analiz  edilmiştir. Analizin  sonuçlarına  göre,  genel  ve  örgütsel  sinizm arasında  orta  düzeyde bir ilişki tespit edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda ise, öğretmenlerin genel ve örgütsel sinizm yaşamaları ile kıdemleri arasında anlamlı bir fark yoktur. 

Özet İngilizce :

The  purpose  of  this  study  is  to  understand  the  possible  relation between  general  and  organizational  cynicism,  and  to determine  if  there  is any significant differences among teachers on having general and organizational cynicism according to gender, seniority and  the stage of the primary school  that  they  teach.  In  total,  132  teachers  working  in  Sanliurfa  participated in the study. Data obtained from 132 teachers, are analyzed in SPSS. According to the results of the analysis, a moderate relation was determined between general and organizational cynicism. And asthe result of analysis, there  is  no  significant  difference  detected  among  teachers  on  general  and organizational cynicism according to their seniority levels.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :