Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bilim ve Kültür

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Halkbilimi açısından çocuk oyunlarında kullanılan dilin özellikleri üzerine bir inceleme

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi1
Görüntülenme :
801
DOI :
Özet Türkçe :

Halk biliminde çocuk oyunlarında kullanılan dilinözelliklerini incelemektir.  Çocuk oyunları, hem uygulayıcıları hem de geliştiricileri olan çocuklar tarafından bölgesel farklılıklarla birlikte  yüzyıllardır korunup geliştirilerek  günümüze  kadar  gelmiştir.  Huizinga  (1994)  göre,  çocuk  oyunlarını “kurmaca gibi olağan hayatın dışındaymışçasına hissedilen, bununla birlikte oyuncuyu tamamen kavrayabilen özgür bir eylem olarak tanımlamak mümkündür. Dil ise; “İnsanların duygularını ve düşündüklerini bildirmek için kelimelerle,  yazıyla  veya  işaretlerle  yaptıkları  anlaşma,  lisan  olarak  tanımlanır”  (TDK;1978).  Araştırmanın  amacını;  Çocuk  oyunlardaki  tekerleme  ve sayışmaları  dil  yönünden  incelemek  oluşturmaktadır.  Araştırmanın  yöntemini;  Bu  çalışmanın  genel  amacına  ulaşabilmek  için  tarama  modeli  kullanılmıştır. Çocuk oyunlarındaki tekerleme ve sayışmacalar dil yönünden incelenmişolan bu çalışmada oyunlarda  yer alan dil var olduğu  şekliyle betimlenmeye  çalışılmıştır.  Araştırma  için  veriler  öncelikle  alanyazın  taranarak toplanmaya çalışılmıştır. Bu veriler doğrultusunda Burdur İl Merkezinde ve Ordu- Fatsa’da gözlemler yapılmıştır. Yapılan bu gözlemlerde toplanan bilgiler belli bir sistematik içerisinde değerlendirilmiş, sonuç ve önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The subject of the research; is to analyze the properties of the language used in children's plays in public science. Children's plays, preserved and developed with large regional variations by children for centuries who are both developers and practitioners, have survived until today. According to Huizinga (1994), children’s games can be defined as ‘a fiction except for an ordinary life and also it is possible to define as a free action  that is a complete grasping the player’.  On  the  other  hand,  language  is  defined  as  a  speech  that  ‘lets  people state their thoughts, feelings with writing or sings in their agreement’. The purpose of the study; is to analyze rhymes and counting plays in children’s plays in terms  of  language.  Research  method:  Survey  model  was  used  in  order  to achieve the general objective of this study. In this study, the rhymes and counting games in children’s plays were examined in terms of the language and the languages in these games were described as it existed. By being scanned literature, the data has been primarily collected for this research. Based on these data,  the  observations  have  been  made  in  Burdur  City  Center  and  Fatsa  in  the town of Ordu. The information collected from these  observations is evaluated in a systematic and results and recommendations aremade. 

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :